Postavitev antenskega stolpa z ograjo, zabojnikom in TK infrastrukturo v Vojašnici Edvarda Peperka

GVO je uspešno sprojektiral in zgradil antenski stolp v vojašnici Edvarda Peperka LJUBLJANA MOSTE.

Projekt je bil pridobljen na javnem razpisu MORS-a, spomladi 2022, po podpisu pogodbe in uvedbi v delo 22.09.2022, smo projekt uspešno zaključili v predvidenem roku 120 dni.

Predmet projekta je bila postavitev antenskega stolpa višine 24,10 m, z antenskimi nosilci z antenami, temeljenim z AB temeljem, s pripadajočim telekomunikacijskim zabojnikom za opremo, ograjo višine 2,20 m in pripadajočo komunalno infrastrukturo (elektro priključek dolžine 50 m in TK vodi dolžine ca. 300 m).

x

Vprašajte nas

    96 − = 93