OŠO projekti

Spletna stran je namenjena seznanjanju končnih uporabnikov (občanov, podjetij, vzgojno-izobraževalnih institucij idr.) na odprtih širokopasovnih omrežjih (OŠO), pri gradnji, upravljanju in vzdrževanju katerih GVO sodeluje kot zasebni partner.

Spletna stran je namenjena seznanjanju potencialnih ponudnikov storitev na odprtih širokopasovnih omrežjih (OŠO), pri gradnji, upravljanju in vzdrževanju katerih GVO sodeluje kot zasebni partner. Na tej strani bodo objavljene vse relevantne informacije, saj želimo zagotoviti enakopravno obravnavo vseh zainteresiranih ponudnikov storitev. Vsi objavljeni podatki so v tej fazi zgolj informativne narave, zato GVO, d.o.o. zanje ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne poslovne ali druge odločitve, nastale na podlagi objavljenih podatkov.

Cenik storitev GVO veljaven od 01.01.2022

x

Vprašajte nas

    + 60 = 61