Reference

Št. Objekt Naročnik Opis projekta Čas dokončanja del
1. Izgradnja električnega in optičnega omrežja na Pokljuki Ministrstvo za obrambo RS Izgradnja optičnega omrežja za potrebe prvenstva na Pokljuki Jan-21
2. Izgradnja FTTH omrežja A1 Celje A1 Slovenija d.d. Izgradnja FTTH omrežja v mestu Celje Jan-21
3. Zaščita in prestavitev TK in KKS omrežja pri ureditvi MVSPN na državni cesti R3-752, odsek Bukovžlak – Teharje, od km 0,680 do km 2,125 VOC Celje d.d. Zaščita in prestavitev bakrenega omrežja zaradi obnove državne ceste Jan-21
4. Izgradnja FTTN optičnih povezav med baznimi postajami A1 Maribor A1 Slovenija d.d. Izgradnja FTTN optičnih povezav v mestu Maribor Dec-20
5. Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter sanacija voz. konstrukcije na priključkih Senožeče, Divača, Šentilj, Kozina (sklop 5) CVP d.o.o. Izvedba del na SNVP, JR, elektro in TK del pri rušenju in preureditvi cestninskih postaj Apr-20
6. Izvedba gradbeno instalacijskih del in digitalnega video nadzora na AC v RS DARS d.d. Izgradnja optičnega in elektro omrežja za kamere ob AC Mar-20
7. Izgradnja bazne postaje BP Gabrovka TELEKOM Gradbena in Elektro dela Dec-19
8. Izgradnja bazne postaje BP Podkraj pri Velenju TELEKOM Elektro dela Dec-19
9. Vojaški objekti MORS gorenjska preverjanje inštalacij zaščite pred delovanjem strele in nizkonapetostnih električnih inštalacij MORS Izvedba Elektro inštalacij in dobava opreme: razsvetljava, ozemljitve, strelovodi in priklopi tehnološke opreme pri obnovi ploščadi. Dec-19
10. Petrol BS Hrušica – izvedba elektro del Petrol Izvedba Elektro inštalacij in dobava opreme: razsvetljava, ozemljitve, strelovodi in priklopi tehnološke opreme pri obnovi ploščadi. Dec-19
11. Izgradnja računalniškega ožičenja in KIS sistema v objektih SV (Systimax) Ministrstvo za obrambo RS Izgradnja računalniškega ožičenja po objektih SV Dec-19
12. Izvedba GOI del I. in II. faze posodobitve IKT na posestvu Brdo – sklop 1 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije Izgradnja KK in optičnih povezavna na protokolarnem posestvu Brdo Nov-19
13. Zaščita in prestavite TK omrežja pri rekonstrukciji mostu (ms0202) čez inundacijo v Ljutomeru UB Projekt d.o.o. Prestavitev optičnega in bakrenega omrežja, izgradnja nove KK zaradi rekonstrukcije mostu Nov-19
14. Montaža polnilnic za električna vozila CELJE in Prule MORS Projektiranje, montaža, meritve Aug-19
15. Petrol BS Labore – izvedba elektro del Petrol Izvedba Elektro inštalacij in dobava opreme: stikalni bloki, razsvetljava, ozemljitve, strelovodi in priklopi tehnološke opreme pri izgradni novega bencinskega servisa. Jul-19
16. Zamenjava kažipotne signalizacije na avtocesti A1 med razcepom Slivnica in priključkom Arja vas DARS Gradbena dela, dobava kažipotne signalizacije Jun-19
17. Izgradnja pasivne infrastrukture in montaža aktivne opreme v okviru dejavnosti »izgradnja brezžičnih omrežij na vzgojno-izobraževalnih zavodih« Telekom Slovenije d.d. Izgradnja računalniškega ožičenja po VIZ Apr-19
18. Izvedba montaže optičnega kabla na ACB Ljubljana – ACB Postojna (sklop 1) DARS d.d. Izgradnja optične povezave Ljubljana – Postojna, izvedba gradbenih del Feb-20
19. Izvedba montaže optičnega kabla na ACB Ljubljana – ACB Hrušica (sklop 2) DARS d.d. Izgradnja optične povezave Ljubljana – Hrušica, izvedba gradbenih del Feb-20
20. Izvedba del na JR, elektro in TK del pri rušenju in preureditvi cestninskih postaj Unec-S, Unec-J in Log CVP d.o.o. Izvedba del na JR, elektro in TK del pri rušenju in preureditvi cestninskih postaj Dec-18
21. Izvedba del na JR, elektro in TK del pri rušenju in preureditvi cestninskih postaj Vrhnika in Log pri Brezovici CVP d.o.o. Izvedba del na JR, elektro in TK del pri rušenju in preureditvi cestninskih postaj Dec-18
22. PETROL BS MENGEŠ – Izvedba elektro del Petrol Izvedba Elektro inštalacij in dobava opreme: stikalni bloki, razsvetljava, ozemljitve, strelovodi in priklopi tehnološke opreme pri izgradni novega bencinskega servisa. Nov-18
23. Postavitev polnilnih postaj za električna vozila na lokacijah OŠO Sl.Konjice in OŠO Loče Občina Slovenske Konjice Izvedba projekta, gradbenih del, elektro del, postavitev in nadzor delovanja polnilnih postaj ETREL za električna vozila. Oct-18
24. OMV BS PTUJ – Izvedba elektro del OMV Izvedba Elektro inštalacij in dobava opreme: stikalni bloki, razsvetljava, ozemljitve, strelovodi in priklopi tehnološke opreme pri izgradni novega bencinskega servisa. Aug-18
25. Vzdrževalna dela na optičnem telekomunikacijskem omrežju DARS d.d. Vzdrževalna dela na optičnem omrežju, odprava napak Apr-18
26. Zaščita in prestavitev TK omrežja pri izvedbi podvoza pod železnico na Ljubljanski ulici v Mariboru z ostalimi ukrepi SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. Zaščita in prestavitev TK omrežja pri izvedbi podvoza pod železniško progo v MB. Apr-18
27. Vzpostavitev cestninskih uporabniških točk (CUT) v upravljanju DARS d.d. DARS d.d. Izgradnja NN in OK priključka na 6-ih lokacijah po Sloveniji, vključno z gradbenimi deli ter postavitvijo kontejnerjev. Dec-17
28. PETROL BS PODLEHNIK VZHOD – Izvedba elektro del Petrol Izvedba Elektro inštalacij in dobava opreme: stikalni bloki, razsvetljava, ozemljitve, strelovodi in priklopi tehnološke opreme pri izgradni novega bencinskega servisa. Nov-17
29. Prometna ureditev za vzpostavitev Elektronskega sistema cestninjenja v prostem prometnem toku DARS d.d. Projektiranje, izdelava, izgradnja in montaža 125 portalov na avtocestah po celotni državi Republike Slovenije za namen elektronskega cestninjenja, vključno z napajanjem in optičnim omrežjem. Nov-17
30. Prestavitev TK omrežja pri izvedbi projekta PROMENADA v Velenju HTZ Velenje I.P.d.o.o. Prestavitev in zaščita vse TK vodov Jul-17
31. Izgradnja TK omrežja pri izgradnji nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do C. na Vrhovce (Podvoz Vič) Javna razsvetljava, d.d. Prestavitev in zaščita vseh TK vodov Mar-17
32. PETROL BS Domžale- Elektromontažna dela Petrol d.d. Izvedba Elektro inštalacij in dobava opreme: stikalni bloki, razsvetljava, ozemljitve, strelovodi in priklopi tehnološke opreme pri izgradni novega bencinskega servisa. Dec-16
33. Dobava in montaža LED zunanje razsvetljave na bencinskih servisih OMV OMV Na vseh bencinskih servisih OMV smo izvedli zamenjavo vseh zunanjih svetilk z novimi svetilkami LED tehnologije. Sočasno se je izvedla tudi sanacija kandelabrov in inštalacij z izvedbo elektro meritev. Sep-16
34. Izgradnja omrežja in ureditev križanj cest z železnico na odseku Pragersko – Hodoš v okviru elektrifikacije in rekonstrukcije železniške proge Pragersko – Hodoš (sklop E in F) SGP Pomgrad d.d. Prestavitev in zaščita vse TK vodov in OŠO omrežja zaradi elektrifikacije proge Nov-15
35. Nadgradnja obstoječih baznih postaj z LTE sistemom Ericsson, d.o.o. Zamenjava antenskih in jedrnih naprav zaradi nadgradnje sistema iz 3G na 4G Nov-15
36. Zamenjava upravljalnih omar za Diesel Elektro Agregate na objektih TELEKOM – Objekti: FL Celje, FL Maribor TELEKOM SLOVENIJE d.d. Zamenjava komandnih omar se izvaja na starih Diesel Elektro Agregatih, s čimer se je izboljšala zanesljivost delovanja DEA ter izvedel daljinski nadzor parametrov delovanja. Oct-15
37. Prestavitev in zaščite TK omrežja zaradi prenove Slovenske ceste od Gosposvetske ceste do Šubičeve ulice KPL, d.d. Prestavitev in zaščita vse TK vodov na tej lokaciji May-15
38. Vzdrževanje omrežja v naseljih Remscheid, Siegen in Solingen, Nemčija Naročnik zasebnega prava Nadgradnja obstoječega bakrenega omrežja. Predelava 64 delilnikov Dec-14
39. Prestavitev TK omrežja zaradi gradnje vzporednega plinovoda M2/1 na odseku TROJANE-VODICE C & G, d.o.o. Prestavitev TK omrežja zaradi gradnje vzporednega plinovoda Dec-14
40. IZVEDBA DIGITALNEGA VIDEO NADZORA NA AC V RS (IPK 1) TENZOR d.o.o. Izgradnja omrežja za video nadzor določenih lokacij ob AC v RS Dec-14
41. Rekonstrukcija preklopnega polja in izvedba sinhronizacije DEA Vojkova 78. Priprava sistema na zagon virtualne elektrarne. TELEKOM SLOVENIJE d.d. Dobava novega preklopnega polja modularne izvedbe SIEMENS Sivacon, ki omogoča večjo fleksibilnost in zanesljivost napajanja objektov Telekoma Slovenije, Vojkova 78 A in B . Sočasno smo dobavili dve novi komandni omari za dva Diesel Elektro Agregata, ki sta pridobila funkcijo Virtualne elektrarne. Nov-14
42. eBADGE smart grid – Inštalacijska dela TELEKOM SLOVENIJE d.d.. Vgradnja opreme eBADGE v elektro omarah uporabnikov. Jun-14
43. Izgradnja FTTH optičnega omrežja v občini Gangelt, Nemčija Naročnik zasebnega prava 100km izkopov in 810km položenih optičnih kablov. Izgradnja 5.400 gospodinjskih priključkov Jun-14
44. Dobava in montaža NN razdelilnikov in kabelskih povezav za priklop za UPS sisteme 4x300kVA, objekt Telekom Slovenije (NMT), Cigaletova 10 in 17, TELEKOM SLOVENIJE d.d.. Dobava in montaža NN razdelilnikov in kabelskih povezav za priklop UPS sistema 4x300kVA, objekt Telekom Slovenije (NMT), Cigaletova 10 in 17 Mar-14
45. Prestavitve in zaščite energetskih in optičnih kablov pri Izvedba sanaciji talnega oboka predora Karavanke CVP-inženiring DARS Prestavitve in zaščite energetskih in optičnih kablov zaradi sanacije talnega oboka in cestišča v predoru Kravanke Dec-13
46. Izvedba kabelskih tras in ožičenje sistema video nadzora v tunelu KARAVANKE DARS d.d. Montaža police skozi predor, izgradnja in priklop omrežja za video nadzor v tunelu Karavanke Dec-13
47. Bencinski servis OMV Cikava – Komplet Elektromontažna dela in dobava napajalne TRAFO postaje OMV Izvedba Elektro inštalacij in dobava opreme: stikalni bloki, razsvetljava, ozemljitve, strelovodi in priklopi tehnološke opreme pri izgradni novega bencinskega servisa. Izgradnja nove Transformatorske postaje z novim knapajalnim kablovodom. Nov-13
48. Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja v občini Gornja Radgona Občina Gornja Radgona 108km izkopov in 213km položenih optičnih kablov. Izgradnja 461 gospodinjskih priključkov Nov-13
49. Izgradnja FTTH optičnega omrežja v naselju Ahaus, Nemčija Naročnik zasebnega prava Izgradnja 240 naročnikov v mestu Ahaus Jun-13
50. Izgradnja FTTX optičnega omrežja v naselju Marburg, Nemčija Naročnik zasebnega prava Izgradnja 260 naročnikov v mestu Marburg May-13
51. Izgradnja FTTX optičnega omrežja v naselju Saarbrücken, Nemčija Naročnik zasebnega prava Izgradnja FTTX omrežja v centru mesta Saarbrücken Apr-13
52. Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja v občini Radenci Občina Radenci 66km izkopov in 146km položenih optičnih kablov. Izgradnja 500 gospodinjskih priključkov Jan-13
53. Rekonstrukcija električnih instalacij v PX Domžale Telekom Slovenije, d.d. Dobava novega preklopnega polja modularne izvedbe SIEMENS Sivacon, in dobava DEA 60kVA Dec-12
54. Izgradnja FTTH optičnega omrežja v naselju Hochmoor, Nemčija Naročnik zasebnega prava Izgradnja 110 novih priključkov na FTTH omrežje po sistemu PTP Dec-12
55. Rekonstrukcija TP 20/0,4kV TELEKOM Stegne 19 TELEKOM SLOVENIJE d.d.. Dobava in montaža 2 x trafo 20/0,4kV, SN celice in NN polje SIEMENS Sivacon, lokacija TELEKOM Stegne 19 Nov-12
56. Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v občinah Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Trebnje-Mirna, Šentrupert in Žužemberk Občina Mokronog-Trebelno 530km izkopov in 640km položenih optičnih kablov. Izgradnja 3.200 gospodinjskih priključkov in 150 javnih uporabnikov Nov-12
57. Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v občini Sevnica Občina Sevnica 430km izkopov in 510km položenih optičnih kablov. Izgradnja 2.500 gospodinjskih priključkov in 150 javnih uporabnikov Nov-12
58. Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v občini Slovenske Konjice Občina Slovenske Konjice 150km izkopov in 190km položenih optičnih kablov. Izgradnja 1.100 gospodinjskih priključkov in 50 javnih uporabnikov Nov-12
59. Izgradnja FTTH optičnega omrežja v naselju Ottenstein, Nemčija Naročnik zasebnega prava Izgradnja 230 novih priključkov na FTTH omrežje po sistemu PTP Oct-12
60. Dokončanje sončne elektrarne Perutnina Ptuj, 400kWp ERC Energetika d.o.o. Izgradnja Sončne elektrarne ”na ključ”, ureditev dokumentacije, predaja naročniku. Sep-12
61. Izgradnja sončne elektrarne UNIOR-3, 250kWp ELTEC-Petrol d.o.o. Izgradnja Sončne elektrarne 250kWp ”na ključ”, izgradnja, ureditev dokumentacije in 5 letno vzdrževanje. Jun-12
62. Izgradnja SE Telekom Litostrojska, moči 49 kWp TELEKOM SLOVENIJE d.d.. Izgradnja Sončne elektrarne ”na ključ”, ureditev dokumentacije, predaja naročniku. Jun-12
63. Izgradnja petih sončnih elektrarn na OŠ Gorenjska, skupne moči 200 kWp ELTEC-Petrol d.o.o. 5 Sončnih elektrarn ”na ključ”, izgradnja, ureditev dokumentacije, predaja naročniku. Jun-12
64. Montažna in elektroinstalacijska dela pri rekonstrukciji elektroenergetskih in klimatskih sistemov tehnoloških prostorov TELEKOM KARE Telekom Slovenije, d.d. Dobava in montaža DEA 6 x 800kVA, stikalno polje SIEMENS Sivacon, SN transformatorji,… Mar-12
65. Izgradnja Elektro inštalacij za BS Vipava Sever Primorje d.d. Izvedba Elektro inštalacij in dobava opreme: stikalni bloki, razsvetljava, ozemljitve, strelovodi in priklopi tehnološke opreme pri izgradni novega bencinskega servisa. Dec-11
66. Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi Občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi 350km izkopov in 500km položenih optičnih kablov. Izgradnja 2.500 gospodinjskih priključkov in 150 javnih uporabnikov Dec-10
67. Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v Mislinjski in Dravski dolini Mestna občina Slovenj Gradec 950km izkopov in 1.100km položenih optičnih kablov. Izgradnja 4.000 gospodinjskih priključkov in 200 javnih uporabnikov Sep-10

x

Vprašajte nas

    − 4 = 1