Na tem mestu družba GVO, d.o.o. objavlja informacije skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je začel veljati 17. 4. 2014.
Pooblaščeni osebi za posredovanje informacij javnega značaja:

Blanka Primec
Matej Kušar

Zahteve v skladu z ZDIJZ-C sprejemamo po elektronski pošti na naslov ijz@gvo.si ali po pošti na naslov GVO, d.o.o., Informacije javnega značaja, Cigaletova 10, SI-1000 Ljubljana.

Posredovanje informacij javnega značaja zaračunavamo po ceniku


Zadnja objava:

Informacije javnega značaja 5.1.2019

Arhiv objav