Nadzorni svet

Maja 2021 je bil na podlagi novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) konstituiran nadzorni svet GVO ter revizijska komisija. Nadzorni svet družbe ima tri člane, od tega sta dva predstavnika ustanovitelja, en član pa je predstavnik delavcev družbe.

Nadzorni svet GVO sestavljajo:

  • mag. Vesna Prodnik, predsednica NS
  • Peter Anžin, namestnik predsednice
  • Helena Jakič, predstavnica zaposlenih
x

Vprašajte nas

    1 + 6 =