Nadzorni svet

Maja 2021 je bil na podlagi novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) konstituiran nadzorni svet GVO ter revizijska komisija. Nadzorni svet družbe ima tri člane, od tega sta dva predstavnika ustanovitelja, en član pa je predstavnik delavcev družbe.

Nadzorni svet GVO sestavljajo:

  • dr. Mitja Štular, predsednik
  • Sabina Merhar, namestnica predsednika
  • Helena Jakič, predstavnica zaposlenih
x

Vprašajte nas