';

Aktualno

01

Uspešno zaključen projekt

Izvedba dodatnih protivetrnih ukrepov na HC H4 Razdrto – Vipava – Ajdovščina

02

Nova OŠO omrežja

GVO je razširil dejavnost upravljanja in vzdrževanja optičnih priključkov tudi na Primorsko

03

GVO e-MOBILNOST

Posodobitev voznega parka

KAJ PONUJAMO

Ponujamo izvedbo celovitih storitev s področja projektiranja, gradnje in vzdrževanja telekomunikacijskih kabelskih omrežij.

OŠO PROJEKTI

Spletna stran je namenjena seznanjanju potencialnih ponudnikov storitev in končnim uporabnikom (občanov, podjetij, vzgojno-izobraževalnih institucij idr.) na odprtih širokopasovnih omrežjih (OŠO), pri gradnji, upravljanju in vzdrževanju katerih GVO sodeluje kot zasebni partner. Na tej strani bodo objavljene vse relevantne informacije, saj želimo zagotoviti enakopravno obravnavo vseh zainteresiranih ponudnikov storitev. Vsi objavljeni podatki so v tej fazi zgolj informativne narave, zato GVO, d.o.o. zanje ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne poslovne ali druge odločitve, nastale na podlagi objavljenih podatkov.

 • Informacije za operaterje

  Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo prek elektronskega naslova matej.kusar@telekom.si.

 • Informacije za občane

  Kontakt za naročila gradnje priključkov na omrežja v upravljanju GVO:

  Andrej Luthar,
  e-mail:andrej.luthar@telekom.si
  tel.: 02/333-26-23.

 • OŠO omrežja v upravljanju GVO
  Poglej več…
 • Gradimo nova omrežja

April 2019

Dan odprtih vrat 2019

Že četrto leto zapored nam je uspelo uspešno zaključiti program Dan odprtih vrat. Dogodek se je odvil po celi Sloveniji, in sicer po lokacijah naših centrov v Ljubljani, Celju, Mariboru, Novem mestu in Kopru.

Predstavitve so se udeležili dijaki srednjih šol različnih smeri, ki so po stroki sorodne primarni dejavnosti podjetja GVO d.o.o.

Prodaja osnovnih sredstev

GVO, d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana na podlagi zbiranja ponudb prodaja osnovna sredstva.

Pogoji:
• za prodajne predmete ni garancijskega roka, razen če še velja garancijski rok proizvajalca,
• kupuje se po sistemu videno/kupljeno,
• kupec pred začetkom sodelovanja vplača 10% kavcije, vendar najmanj 100 EUR, ki se vračuna v kupnino, oziroma vrne v 5 dneh po končanem postopku,
• če kupec ne sklene pogodbe ali ne vplača celotne kupnine ali ne prevzame stvari, se pogodba, če je že sklenjena, razveljavi, vplačana kavcija pa se zadrži, prodajalec si zadrži 100 EUR manipulativnih stroškov,
• stvar je treba prevzeti v 3 dneh po končani licitaciji ali odločitvi komisije,
• prevzem je možen šele po vplačilu celotne kupnine,
• kupnina se lahko pobota z odprtimi terjatvami kupca do prodajalca, v tem primeru je prevzem mogoč po sklenitvi pogodbe,
• zoper odločitev komisije ni pritožbe ali drugega pravnega sredstva.

 

Tabela

Reference
0
Zaposlenih
0
Prostih delovnih mest
0
GVO lokacije po Sloveniji
0
Aktivni uporabniki na OŠO omrežjih