Vodstvo

Zef Vučaj, direktor 

Zef Vučaj je izkušen manager z bogatimi mednarodnimi izkušnjami znotraj različnih panog ter z dokazanimi referencami in rezultati. Deloval je kot del vodstvene ekipe v eni večjih logističnih multinacionalk (AP Moller – Maersk), kot tudi podjetnik v več start-upih. Živel in delal je na Danskem, v Avstriji ter v Sloveniji, kar mu omogoča uspešno delovanje v današnjem hitro spreminjajočem se globalnem okolju. Pred prihodom na GVO je kot član poslovodstva – direktor podjetja vodil podjetje RGP d.o.o.. Po izobrazbi je diplomirani ekonomist, magister poslovnega upravljanja in doktor znanosti.

mag. Darko Gradišnik, direktor Operativne enote gradnje

Darko Gradišnik ima več kot 30 let izkušenj na področju gradnje in vzdrževanja telekomunikacijskih omrežij. Skozi svojo kariero se je preizkusil tako kot merilec na telekomunikacijskih omrežjih, kot tudi vodja Center gradnje Maribor-Murska Sobota. Poleg vodenja največje organizacijske enote, ki skrbi za operativno pripravo in izvedbo projektov na terenu, je v GVO-ju razvil tudi številne informacijske rešitve, s katerimi stalno optimiziramo procese in povečujemo učinkovitost. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in magister informacijskih ved.

Roman Mazi, direktor Enote komerciale in marketinga

Roman Mazi ima dolgoletne izkušnje z vodilnih in vodstvenih položajev v mednarodnih korporacijah, ki jih je pridobil predvsem v tujini. Na območju današnje Rusije je deloval kot vodja financ in vodja projektov, v Bosni in Hercegovini pa je vodil družbo Petrol BH Oil Company. Pred prihodom na GVO je na Petrolu d.d. zasedal različne položaje, kjer je bil odgovoren predvsem za prodajo na domačih in tujih trgih. Svoje izkušnje danes uspešno uporablja kot direktor enote, ki skrbi predvsem za prodajo in nabavo ter marketinške aktivnosti. Po izobrazbi je ekonomist.

Matej Kušar, direktor poslovne podpore

Matej Kušar je izkušen poslovni komunikator in strokovnjak s področja kontrolinga, ki skozi svojo kariero stalno osvaja nova znanja, kar mu omogoča delovanje na različnih poslovnih področjih. Izkušnje je pridobival v večjih slovenskih korporacijah, kjer je vodil odnose z mediji in svetoval vrhnjemu in srednjemu managementu na področju poslovnega komuniciranja. Na GVO-ju je deloval na področjih javnega naročanja in javno-zasebnega partnerstva ter komuniciranja, kasneje pa tudi na področju kontrolinga in financ. Danes vodi Oddelek poslovne podpore, ki skrbi predvsem za kontroling, finance in računovodstvo, kadre ter sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem. Po izobrazbi je diplomirani organizator-menedžer, trenutno pa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani zaključuje magistrski študij.

 

x

Vprašajte nas

    50 + = 51