Borut Radi, direktor

Borut Radi je pred nastopom mandata direktorja družbe vodil Enoto projektive, geodezije, razvoja in ekonomike, kjer je bil odgovoren tudi za kontroling in finance, kakovost ter organizacijo procesov. Svojo kariero je začel v velenjskem Gorenju in jo nadaljeval v bančništvu, kjer je deloval predvsem na področju računalništva in poslovne informatike. V Banki Celje, kjer je pridobil prve izkušnje z vodenjem zahtevnejših projektov s področja informatike, je bil zaposlen 11 let, nato je kariero nadaljeval v Skupini Hypo Alpe-Adria, kjer je med drugim sodeloval pri vzpostavitvi Hypo Alpe-Adria Bank Ljubljana in njenega celovitega informacijskega sistema (SWIFT, e-banka itd.). Preden je v SCT d.d. kot izvršni direktor prevzel vodenje Področja organizacije in informatike, je v Hypo Alpe-Adria Bank International A.G., Celovec vodil upravljanje z operativnimi tveganji, upravljanje z informacijsko varnostjo, upravljanje s projekti ter odnose z regulatorji na področju informacijske tehnologije. Je univerzitetni diplomirani ekonomist in nosilec več mednarodnih in slovenskih licenc s področja varnosti in revizije informacijskih sistemov.

mag. Darko Gradišnik, direktor Operativne enote gradnje

  Darko Gradišnik ima več kot 20 let izkušenj na področju gradnje in vzdrževanja telekomunikacijskih omrežij. Svojo kariero je začel na področju zahtevnih meritev na telekomunikacijskih omrežjih v takratnem skupnem podjetju PTT, nazadnje pa je vodil GVO-jev Center gradnje Maribor-Murska Sobota. Razvil je tudi številne informacijske rešitve, s katerimi so bili optimizirani procesi v družbi GVO. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in magister informacijskih ved.

Roman Mazi, direktor Enote komerciale in marketinga

Roman Mazi ima dolgoletne izkušnje z vodilnih in vodstvenih položajev v mednarodnih korporacijah, ki jih je pridobil predvsem v tujini. Svojo kariero je začel v podjetju Kompas Consulting d.d. Ljubljana, kjer je bil odgovoren za vodenje financ v Kompasu Sibirija (Krasnojarsk, današnja Rusija) in jo v Rusiji nadaljeval kot vodja projektov za podjetje Impakta d.d. Ljubljana. Med leti 1998 in 2010 je bil zaposlen v Petrolu d.d., kjer je deloval predvsem na trgih jugovzhodne Evrope. V Petrolu d.d. je začel kot samostojni zunanjetrgovinjski komercialist in kmalu zatem kot direktor prevzel vodenje veleprodaje in kasneje sektorja nabave in prodaje naftnih derivatov. V letih med 2003 in 2007 je v Sarajevu vodil podjetje Petrol BH Oil Company, sicer pa je v Petrolu d.d. zasedal tudi delovni mesti svetovalca predsednika uprave, zadolženega za podjetja na jugovzhodnih trgih, in direktorja področja tujih trgov. Po izobrazbi je ekonomist.