Projekti javno-zasebnega partnerstva

Uspešno poslovanje in finančna stabilnost nam omogočata ustrezne pogoje, zajetno znanje in izkušnje pa zaupanje v projekte javno-zasebnega partnerstva. Odprti smo za nove poslovne priložnosti in pripravljeni vanje vlagati svoje znanje, izkušnje in kapital.
Trenutno smo aktivno udeleženi v pet obsežnih projektov javno-zasebnega partnerstva, ki jih sofinancirata Evropska Unija iz Sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Gre za projekte gradnje in upravljanja odprtih širokopasovnih omrežij na (pretežno ruralnih) območjih, kjer zaradi redke poseljenosti ni komercialnega interesa za gradnjo tovrstnih omrežij. V teh projektih nastopamo kot zasebni partner in sofinancer, kot izvajalec gradnje in nazadnje tudi kot upravljavec in vzdrževalec omrežja, ki vsem zainteresiranim ponudnikom omogoča ponujanje širokopasovnih storitev (širokopasovni internet, IP televizija in IP telefonija) pod enakimi pogoji.

Na območju sedmih občin Mislinjska in Dravske doline (Slovenj Gradec, Mislinja, Vuzenica, Dravograd, Radlje ob Dravi, Muta in Ribnica na Pohorju) ter na območju občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi smo v letu 2010 zaključili izgradnjo odprtih širokopasovnih omrežij, ki širokopasovne storitve danes zagotavljata skupaj več kot 6.400 gospodinjstvom, poslovnim in drugim uporabnikom. V okviru teh projektov smo v manj kot letu dni in pol zgradili skupaj več kot 1.500 kilometrov kabelske kanalizacije, v katero smo vpihnili več kot 2.000 kilometrov optičnih kablov. V projekta smo vložili več kot 8 milijonov lastnih sredstev, ki jih nameravamo povrniti v dvajsetletnem koncesijskem obdobju upravljanja in vzdrževanja.

Po uspešno zaključeni izgradnji prvih omrežij sedaj nadaljujemo z gradnjo novih odprtih širokopasovnih omrežij v obliki javno-zasebnega partnerstva, in sicer na območju občin Mokronog-Trebelno, Mirna, Mirna Peč, Trebnje, Šentrupert, Žužemberk, Sevnica in Slovenske Konjice. V ta omrežja bomo v letih 2011 in 2012 vložili skupaj nekaj manj kot 12 milijonov evrov zasebnih sredstev.

V projektih javno-zasebnega partnerstva vidimo ne le velikih priložnosti za hitrejši gospodarski razvoj v regiji, temveč tudi za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik med regijami znotraj enotnega evropskega prostora, še posebej pri projektih, ki so sofinancirani iz evropskih skladov ter spodbujajo uravnotežen in trajnostni razvoj. Projekti javno-zasebnega partnerstva, še posebej tisti, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju, bodo zato še naprej ostali med našimi glavnimi prioritetami.

x

Vprašajte nas

    35 − = 29