Organiziranost

Organizacijska struktura družbe GVO, d. o. o., je trinivojska in je funkcijsko organizirana. Takšna organiziranost omogoča jasno razmejitev pristojnosti in odgovornosti na vseh hierarhičnih nivojih, medtem ko projektna organiziranost na nižjih nivojih omogoča visoko stopnjo odzivnosti in prilagodljivosti potrebam naših naročnikov.
Ponašamo se z dobro organizirano mrežo visoko usposobljenih in izkušenih skupin delavcev na območju celotne Slovenije, s čimer 24 ur na dan zagotavljamo visoko stopnjo odzivnosti in prilagodljivosti vsakodnevnim potrebam naših naročnikov.
Naše ekipe koordiniramo iz štirih centrov gradnje, stalno prisotnost pa zagotavljamo tudi na drugih lokacijah po Sloveniji, kar nam omogoča odpravo napak na najpomembnejših vodih v največ štirih urah.
x

Vprašajte nas

    22 − 19 =