Elektro instalacije

Izdelava projektne dokumentacije, pridobitve potrebnih dovoljenj in soglasij, gradbenih in montažnih del ter izdelave izvršilne tehnične dokumentacije

S področja elektroenergetske infrastrukture ponujamo celovite rešitve na ključ, vse od izdelave projektne dokumentacije, pridobitve potrebnih dovoljenj in soglasij, gradbenih in montažnih del ter izdelave izvršilne tehnične dokumentacije

Priprava projektno-tehnične dokumentacije:
Projektiranje nizko-napetostnih elektroenergetskih omrežij (IDP, PZI, PGD, PID)
Projektiranje notranjih instalacij v objektih
Pridobivanje soglasij, služnosti in vseh potrebnih dovoljenj

Gradbeno-montažna dela:
Gradnja kabelske kanalizacije
Montaža elektroenergetskih kablov
Uvlečenje elektroenergetskih kablov v kabelsko kanalizacijo
Gradnja notranjih elektroinstalacij v objektih
Dobava in montaža priključno-merilnih in razdelilnih omar
Izgradnja javne razsvetljave
Montaža UPS sistemov in napajanja
Elektro-strojna oprema cestnih in drugih predorov

Vzdrževalna dela:
Preventivno in kurativno vzdrževanje električnih instalacij v poslovnih objektih
Investicijsko vzdrževanje električnih instalacij v poslovnih objektih
Meritve na električnih instalacij in strelovodnih naprav

Fotovoltaični sistemi na ključ:
Načrtovanje in projektiranje sončnih elektrarn
Pridobivanje vseh potrebnih soglasij in dovoljenj za postavitev sončnih elektrarn in priključitev na elektroenergetsko omrežje
Izdelava projektov za gradbeno dovoljenje (kjer je potrebno) in pridobivanje gradbenih dovoljenj
Dobava fotovoltaičnih modulov in razsmernikov
Montaža fotovoltaičnih modulov in razsmernikov
Izvedba vseh potrebnih instalacij
Končna montaža in tehnični prevzem objektov
Redno in investicijsko vzdrževanje objektov

 

Za povpraševanja s področja elektroenergetike ter morebitno sodelovanje na tem področju vam je na voljo:

Marko Gregorčič
Cigaletova 10
1000 Ljubljana
Telefon: 01/234-66-50

Dosegljivi smo tudi prek telefonske številke 01/234-19-50 ali elektronskega naslova gvo@telekom.si.

x

Vprašajte nas

    23 − = 22