Geodetske storitve

Ponujamo celovite geodetske storitve za fizične in pravne osebe.

Specializirani smo za naslednje vrste geodetskih storitev:
Označitev parcelnih mej
Parcelacija (razdelitev ali združitev parcel)

Izravnava parcelnih mej

Izdelava geodetskih načrtov
Določitev zemljišča pod stavbo
Vpis stavbe v kataster stavb
Evidentiranje omrežij in objektov javne gospodarske infrastrukture
Zakoličenje objektov
Iskanje in identifikacija obstoječe neevidentirane infrastrukture
Izdelava dokumentacije katastra
Izdelava izvršilne tehnične dokumentacije
Izvajanje geodetskega snemanja
Terenski zajem prostorskih podatkov z metodami po naročilu investitorja ali naročnika
Izdelava certificiranih geodetskih načrtov

Izdelava geodetskih podlog za projektiranje
Izvajanje zakoličb projektiranih komunalnih vodov na terenu
Izvajanje zakoličb obstoječe komunalne infrastrukture na terenu
Pridobivanje soglasij za služnostne pravice

Za povpraševanja s področja geodetskih storitev in tehnične dokumentacije ter morebitno sodelovanje na tem področju vam je na voljo:

Igor Soskič
Stegne 19
1000 Ljubljana
Telefon: 01/500-65-60
e-pošta: igor.soskic@telekom.si
Aleš Kozar
Tel: 01/234-10-52
e-pošta: ales.kozar@telekom.si
x

Vprašajte nas

    61 − = 57