Projektiranje

Ponujamo celovite projektantske in upravne storitve s področij telekomunikacij, elektroenergetike, fotovoltaike in upravnih postopkov.

Izdelava projektno-tehnične dokumentacije (IDP, PGD, PZI, PID) za kabelska telekomunikacijska omrežja:
Projektiranje telekomunikacijskih omrežij vseh izvedb (bakrena, optična v klasični in mikro izvedbi)

Prestavitve, zaščite obstoječih TK vodov ob gradnji ostale javne infrastrukture (ceste, železnice, komunalni vodi
Projektiranje notranjih instalacij v objektih
Pridobivanje soglasij na projektno dokumentacijo, služnosti in vseh potrebnih dovoljenj za začetek gradnje
Izdelava projektno-tehnične dokumentacije (IDP, PZI, PGD, PID) za elektro omrežja:
Projektiranje nizkonapetostnih elektroenergetskih omrežij
Projektiranje električnih priključkov
Projektiranje notranjih instalacij v objektih (elektroinstalacije za razsvetljavo, moč, strelovod, antenski sistemi, domofoni in alarmni sistemi, instalacije za telefonijo in računalništvo v industrijskih, poslovnih in stanovanjskih objektih)
Razsvetljave cest, ulic in drugih komunalnih objektov
Pridobivanje soglasij na projektno dokumentacijo, služnosti in vseh potrebnih dovoljenj za začetek gradnje
Izdelava projektno-tehnične dokumentacije (IDP, PZI, PGD, PID) za fotovoltaične sisteme:
Načrtovanje in projektiranje sončnih elektrarn.
Pridobivanje vseh potrebnih soglasij in dovoljenj za postavitev sončnih elektrarn, na objektih in neposredno na zemljišču, priključitev na elektroenergetsko omrežje.
Pridobitev gradbenih dovoljenj, kjer je potrebno.
Ponujamo tudi naslednje storitve:
Nadzor nad gradnjami pri gradnji vseh TK omrežij in pripadajoče infrastrukture, Elektro omrežij, sončnih elektrarn, elektroinštalacij
Pobiranje služnosti (fizične in pravne osebe) za katerikoli gradbeni poseg na zemljiščih
Svetovanje za gradnjo novih optičnih telekomunikacijskih omrežij in uvajanje novih tehnologij
Nadzor po zahtevah ZGO s področja telekomunikacijske in elektroenergetske infrastrukture
Kvalitativni pregledi telekomunikacijskih in elektroenergetskih omrežij

 

Za povpraševanja s področja projektiranja ter morebitno sodelovanje na tem področju vam je na voljo:

Helena Jakič
Stegne 19
1000 Ljubljana
Telefon: 01/500-63-15

e-pošta: Helena.Jakic@telekom.si

 

Aleš Kozar
Tel: 01/234-14-14
e-pošta: Ales.Kozar@telekom.si

 

Sabinjan Pečnik
Tel: 03/428-35-21
e-pošta: sabinjan.pecnik@telekom.si

x

Vprašajte nas

    − 1 = 1