GVO zaključil projekt GOŠO5

Obveščamo vas da je gradnja OŠO5 (odprto širokopasovno omrežje) uspešno zaključena. V okviru projekta OŠO smo zgradili novo sodobno optično omrežje na področju občin: Brežice, Rečica ob Savinji, Nazarje, Gornji Grad, Mozirje, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Izola, Osilnica in Idrija. V občinah Luče, Ljubno in delno tudi Gornji Grad so posledice vremenskih nevšečnosti ki so se zgodile v začetku avgusta 2024, še vedno prevelike da bi lahko vzpostavili omrežje v delujoče stanje. Za odpravo posledic je potrebno sodelovanje z državo RS ki mora na novo urediti infrastrukturo (ceste, mostove…), hkrati s tem posegom pa bomo sledili tudi mi z optičnim omrežjem.
Obvestilo o zaključku gradnje: Povezava
Občani ki si želijo optični priključek lahko dobijo dodatne informacije za preveritev optičnega priključka na njihovem naslovu na:

Preveritev o možnosti priključka: REMiS-e
Vloga za optični priključek: Povezava

 

x

Vprašajte nas

    − 3 = 4