REMiS-e

REMiS-e je Informacijski sistem za pregledovanje, naročanje in upravljanje storitev na odprtih širokopasovnih omrežjih. Zagotavlja sprotno spremljavo odprave napak,  vklopov, izklopov in ostalih naročil.

 

S to programsko rešitvijo bomo tako lahko izpolnili zahteve, ki so opredeljene v razpisnih pogojih na javnem razpisu za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije OŠO 4 in OŠO 5. V razpisnih pogojih je zahtevano, da vsem ponudnikom storitev zagotovimo možnost uporabe informacijskega sistema, ki bo enoten za  vse ponudnike storitev vključno z maloprodajnimi enotami, ki so v njegovi lasti ali v lasti z njim kapitalsko povezanih družb, preko katerega je potrebno zagotavljati učinkovito izvajanje procesov glede poizvedb, naročil in odprave napak.

 

  • Sledljivost prejetih naročil skozi celotni proces (zagotovljena sled procesa).
  • Programska rešitev na razpolago vsem operaterjem, ki imajo z nami sklenjene medoperaterske pogodbe. Programska rešitev bo omogočala dostop do informacij interaktivno 24/7.
  • V primeru zastojev pri odpravi napak oz. naročil, bodo operaterji sproti obveščeni o razlogih za zastoje.

 

Prednost novega informacijskega sistema je tudi ta, da bodo operaterji skozi program REMiS-e lahko spremljali točke na vseh OŠO omrežjih ki jih vzdržuje in upravlja GVO in z njim kapitalsko povezane družbe.

 

Link do sistema: REMiS-e

 

x

Vprašajte nas

    99 − = 94