Težave z delovanjem omrežja na OŠO Pivka

Na odprtem širokopasovnem omrežju na območju Občine Pivka v zadnjem času prihaja do težav na obstoječi opremi v centrali, ki rezultirajo v začasni prekinitvi internetnega prometa. Na odpravi težav aktivno delujemo skupaj s proizvajalcem/dobaviteljem opreme, a vzroka težav kljub velikemu obsegu vloženih naporov v zadnjih nekaj tednih v sodelovanju s proizvajalcem opreme še nismo uspeli identificirati.

Glede na obseg težav, s katerimi se soočamo na opremi, smo začeli v preteklem mesecu postavljati novo, vzporedno opremo drugega proizvajalca, na katero bomo migrirali (prestavili) vse uporabnike in s čemer bodo težave v celoti odpravljene. Do tega trenutka smo na novo opremo migrirali približno 20% vseh uporabnikov, s tem tednom pa smo okrepili število ekip, ki delajo na migraciji no novo opremo in načrtujemo, da bomo vse uporabnike na novo opremo migrirali v roku 14 dni. Uporabnikom, ki smo jih že migrirali na novo opremo, internetne povezave normalno delujejo in težav na stari opremi ne zaznavajo več.

Težave na stari opremi si sicer še naprej prizadevamo odpraviti, a se po ponovni vzpostavitvi prometa te ponavljajo. Uporabniki, ki se soočajo s težavami, naj nedelovanje storitev nemudoma prijavijo svojemu operaterju, da lahko čim prej odreagiramo in promet ponovno vzpostavimo.

Verjamemo, da težave povzročajo precej nejevolje pri uporabnikih, zato se jim zanje iskreno opravičujemo in jih prosimo za razumevanje.

x

Vprašajte nas

    87 + = 96