OŠO Ajdovščina

GVO, d.o.o. je pričel z gradnjo novega OŠO omrežja na področju občin Ajdovščina, Divača, Hrpelje-kozina, Sežana, Vipava. Gradnja je sofinancirana iz strani Evropske unije (Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020) in posredniškega organa Ministrstva za javno upravo. Cilj sofinanciranja je: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Sama izgradnja omrežja na terenu se je pričela s 1.4.2021, hkrati pa se predvideva, da bo zaključeno do 31.12.2021. Vsa pomembna obvestila za občane bomo objavljali na tem mestu:

 

2.8. smo na naslove kjer ni prijavljenega nobenega gospodinjstva naslovili obvestilo in povabilo, da se izrazi interes po optičnem priključku

– Obvestilo in povabilo

 

31.7. projekt OŠO Ajdovščina poteka po predvidenih načrtih. Na dan 31.07.2021 so bila

– na območju gore (Predmeja – Col) izvedena naslednja dela:

  • Zamenjava cca 380 drogov različnih dimenzij in materialov (les, pvc, beton),
  • Obešenih je bilo za cca 70.000 m optičnih kablov kapacitete do 36 vlaken
  • Izvedenih je bilo cca 90 RNO priključkov

– V dolini se trenutno izvajajo gradbena dela na povezovalni kabelski kanalizaciji med naselji Vrtovin – Brje – Vrtovče – Tevče – Planina – Ustje – Ajdovščina, kjer je bilo izvedenih za cca 10 km kabelske kanalizacije

 

20.5. pričeli smo s pošiljanjem pogodb tistim strankam ki so izrazile interes po optičnem priključku

 

10.5. je bilo na vsa gospodinjstva, ki niso predmet sofinanciranja, poslano obvestilo in povabilo, da se izrazi interes po optičnem priključku.

– Obvestilo in povabilo

 

7.4. V teh dneh se po naseljih ki so predmet sofinanciranja izobeša Obvestila na javnih obvestilnih tablah.

Javno obvestilo

 

2.4. je bilo na vse upravičence iz naslova sofinanciranja poslana pošta z obvestilom in povabilom, da se izrazi interes po optičnem priključku. Priloge:

Obvestilo in povabilo

Izjava za naročniški priključek

Izjava o nestrinjanju

Vse upravičence pozivamo da se v določenem času ki je zapisan v obvestilu odzovejo in pošljejo nazaj svojo odločitev ali so zainteresirani za optični priključek ali ne. Namen iskanja interesa je da se pripravi najbolj optimalen način izgradnje omrežja.

x

Vprašajte nas