Poslovanje

Naše poslovanje odlikujeta predvsem stabilnost in stalna rast tržnega deleža. Prek temeljitega kadrovskega, procesnega in organizacijskega prestrukturiranja smo stabilno poslovanje zagotovili kljub spremenjenim gospodarskim razmeram in pomanjkanju investicij na trgu. Tudi v prihodnje načrtujemo ob stabilnem poslovanju rast tržnega deleža, kar bomo dosegli z močno orientacijo na trg in zaokroževanjem ponudbe celovitih rešitev na področju projektiranja, gradnje in vzdrževanja telekomunikacijske in električne infrastrukture.
(v 000 EUR) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prihodki od prodaje 18.993 27.981 34.632 42.904 40.562 35.550 33.754 27.635 34.426
– v okviru povezanih podjetij 17.944 27.009 33.234 40.428 37.322 25.873 19.889 18.717 18.436
– na trgu 1.049 973 1.398 2.478 3.840 9.311 13.865 8.754 16.752
EBITDA 1.292 3.086 3.986 6.369 4.420 2.894 8.515 3.766 5.337

 

(v 000 EUR) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Prihodki od prodaje 30.910 33.598 24.382 38.973 61.464 44.963 58.750 57.975
– v okviru povezanih podjetij 24.872 30.864 21.940 35.828 58.217 40.375 50.440 52.105
– na trgu 6.038 2.734 2.442 3.145 3.247 4.588 8.310 5.870
EBITDA 2.367 2.136 3.020 4.363 6.505 4.606 6.804 6.549

*Prihodki v okviru povezanih podjetij od leta 2013 dalje vsebujejo tudi prihodke, ki jih je GVO, d.o.o. na trgu realiziral prek hčerinskega podjetja GVO Telekommunikation GmbH v ZR Nemčiji.

Letno poročilo 2022

Letno poročilo 2021

Letno poročilo 2020

Letno poročilo 2019

Letno poročilo 2018

Letno poročilo 2017

Letno poročilo 2016

Letno poročilo 2015

Letno poročilo 2014

Letno poročilo 2013

Letno poročilo 2012

Letno poročilo 2011

Letno poročilo 2010

Letno poročilo 2009

Letno poročilo 2008

Letno poročilo 2007

Letno poročilo 2006

Letno poročilo 2005

Letno poročilo 2004

x

Vprašajte nas

    − 2 = 1