Naše poslovanje odlikujeta predvsem stabilnost in stalna rast tržnega deleža. Prek temeljitega kadrovskega, procesnega in organizacijskega prestrukturiranja smo stabilno poslovanje zagotovili kljub spremenjenim gospodarskim razmeram in pomanjkanju investicij na trgu. Tudi v prihodnje načrtujemo ob stabilnem poslovanju rast tržnega deleža, kar bomo dosegli z močno orientacijo na trg in zaokroževanjem ponudbe celovitih rešitev na področju projektiranja, gradnje in vzdrževanja telekomunikacijske in električne infrastrukture.
(v 000 EUR) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Prihodki od prodaje 18.993 27.981 34.632 42.904 40.562 35.550 33.754
– v okviru povezanih podjetij 17.944 27.009 33.234 40.428 37.322 25.873 19.889
– na trgu 1.049 973 1.398 2.478 3.840 9.311 13.865
EBITDA 1.292 3.086 3.986 6.369 4.420 2.894 8.515

 

(v 000 EUR) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prihodki od prodaje 27.635 34.426 30.910 33.598 24.382  38.973 61.464
– v okviru povezanih podjetij* 18.717 18.436  24.872 30.864  21.940 35.828 58.217
– na trgu 8.754 16.752  6.038 2.734  2.442 3.145 3.247
EBITDA 3.766 5.337 2.367 2.136  3.020 4.363 6.505

*Prihodki v okviru povezanih podjetij od leta 2013 dalje vsebujejo tudi prihodke, ki jih je GVO, d.o.o. na trgu realiziral prek hčerinskega podjetja GVO Telekommunikation GmbH v ZR Nemčiji.

Letno poročilo 2017

Letno poročilo 2016

Letno poročilo 2015

Letno poročilo 2014

Letno poročilo 2013

Letno poročilo 2012

Letno poročilo 2011

Letno poročilo 2010

Letno poročilo 2009

Letno poročilo 2008

Letno poročilo 2007

Letno poročilo 2006

Letno poročilo 2005

Letno poročilo 2004