Gradnja optičnega omrežja za novo Medicinsko fakulteto v Mariboru

Za Univerzo v Mariboru gradimo optično omrežje, ki bo novo Medicinsko fakultetov v Mariboru povezovalo z Univerzo v Mariboru ter oddaljenimi lokacijami Medicinske fakultete.


(Foto: Irena Plahuta, Vir: http://sl.wikipedia.org)

Naročnik: Univerza v Mariboru
Rok izvedbe: Konec junija 2013

x

Vprašajte nas

    66 − 60 =