Izvedba dodatnih protivetrnih ukrepov na HC H4 Razdrto-Vipava-Ajdovščina

V letu 2019 je GVO uspešno zaključil sodelovanje na novem segmentu svojega širokega spektra dejavnosti.  Skupaj s partnerji je namreč sodeloval pri izvedbi projekta dodatnih protivetrnih ukrepov na HC H4 Razdrto – Vipava – Ajdovščina. Projekt je obsegal prestavitev obstoječih TK in NN vodov na viaduktu Lozice, postavitev protivetrne zaščite na treh testnih poljih in postavitev ter izvedbo meritev burje s 3d merilci hitrosti in smeri vetra.

  • Prestavitev obstoječih vodov na viaduktu Lozice: Pred samim pričetkom postavitve protivetrne zaščite, je bilo potrebno prestaviti vse obstoječe NN in TK vode v notranjost konstrukcije viadukta in ob tem zagotoviti nemoteno delovanje vseh sistemov na HC, predorske opreme, protipožarnega sistema, sistema burja, klica v sili, optike in pa še NN vod je potekal vzdolž objekta.
  • Zaščitna ograja: Na treh testih poljih so se postavili trije različni tipi zaščite pred vetrom z ustrezno ozemljitvijo in izenačitvijo potencialov. Sistem sestavljajo različno oblikovane lamele, ki ustavljajo oziroma blažijo učinke vetra
  • Postavitev in izvedba meritev: Za samo izvedbo meritev je bilo potrebno postaviti začasno elektro in optično povezavo do merilnikov na vseh treh testnih poljih. Na testnem polju ena se je postavilo 10 merilnikov na višini 2m od cestišča, 10 merilnikov na višini 4m od cestišča in 3 merilnike na višini 8m nad cestiščem. Podobno se je izvedlo še na preostalih dveh testnih poljih skupaj torej 59 merilnikov na različnih višinah.
x

Vprašajte nas

    − 1 = 4