Namen dogodka
Predstavitev dela ki ga opravlja naše podjetje. Namenjena je bila  dijakom različnih šol in programov (tehniki elektronskih telekomunikacij, elektrotehniki, elektrikarji, računalničarji, mehatroniki…).

Glavni cilji dneva odprtih vrat
ponuditi dijakom zaključnih razredov (3. in 4. letniki) več informacij o kabelskih telekomunikacijskih omrežjih;
omogočiti dijakom spoznati naravo dela v našem podjetju ter predstaviti procese v realnih delovnih okoljih;
podati veliko zanimivih informacij iz prakse na področju gradnje in vzdrževanja telekomunikacijskih omrežij ter povezati osvojeno teoretično znanje dijakov pri pouku s praktičnimi primeri na terenu;
predstaviti možnosti opravljanja strokovne prakse in zaposlitvene možnosti dijakov po zaključku njihovega izobraževanja;

Članek