Zaključeni projekti

GVO je v Slovenskih Konjicah in Ločah postavil svoji prvi polnilni postaji za električna vozila

V želji, da prispevamo svoj delež k čistejšemu okolju, smo se v podjetju GVO odločili, da v sodelovanju s partnersko občino Slovenske Konjice, postavimo prve polnilne postaje za električna vozila.

 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja v Občini Gornja Radgona

Na območjih KS Negova, KS Spodnji Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica občine Gornja Radgona gradimo odprto širokopasovno omrežje, ki je v celoti financirano iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Proračuna Republike Slovenije.

 

Gradnja optičnega omrežja za novo Medicinsko fakulteto v Mariboru

Za Univerzo v Mariboru gradimo optično omrežje, ki bo novo Medicinsko fakultetov v Mariboru povezovalo z Univerzo v Mariboru ter oddaljenimi lokacijami Medicinske fakultete.

 

Izgradnja omrežja za predor Karavanke

V najdaljšem slovenskem cestnem predoru Karavanke (7.864 metrov) bomo v mesecu maju 2013 izvedli montažna dela za izgradnjo elektro in telekomunikacijskega omrežja.

 

Gradnja sončnih elektrarn na OŠ Poljane in OŠ Kranjska Gora

Na osnovnih šolah Poljane in Kranjska Gora gradimo sončni elektrarni na ključ, skupne moči 138,12 kWp. Izvedba zajema pripravo projektno-tehnične dokumentacije, pridobitev potrebnih soglasij in dovoljenj, izvedbo gradbenih del, nabavo materiala, izvedbo montažnih in zaključnih del ter izdelavo zaključne dokumentacije.

 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja na Dolenjskem

Na območju občin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Trebnje-Mirna, Šentrupert in Žužemberk izvajamo trenutno največji projekt javno-zasebnega partnerstva s področja elektronskih komunikacij, ki ga sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija. Vrednost projekta, v okviru katerega bomo na območjih belih lis zgradili najmanj 3.131 priključnih točk po tehnologiji FTTH (fibre to the home oz. optika do doma), znaša 12,8 milijona evrov, GVO pa bo vanj vložil 5,1 milijona evrov lastnih sredstev, ki jih bo povrnil skozi 20-letno obdobje upravljanja in vzdrževanja po zaključku gradnje.

 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja v občini Sevnica

Na območju občine Sevnica izvajamo projekt javno-zasebnega partnerstva, ki ga sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija. Vrednost projekta, v okviru katerega bomo na območjih belih lis zgradili najmanj 2.442 priključnih točk po tehnologiji FTTH (fibre to the home oz. optika do doma), znaša 12 milijonov evrov, GVO pa bo vanj vložil 4,9 milijona evrov lastnih sredstev, ki jih bo povrnil skozi 20-letno obdobje upravljanja in vzdrževanja po zaključku gradnje.

 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja v občini Slovenske Konjice

Na območju občine Slovenske Konjice izvajamo projekt javno-zasebnega partnerstva, ki ga sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija. Vrednost projekta, v okviru katerega bomo na območjih belih lis zgradili najmanj 1.027 priključnih točk po tehnologiji FTTH (fibre to the home oz. optika do doma), znaša 4,6 milijona evrov, GVO pa bo vanj vložil 1,9 milijona evrov lastnih sredstev, ki jih bo povrnil skozi 20-letno obdobje upravljanja in vzdrževanja po zaključku gradnje.

 

Gradnja razvodnega optičnega omrežja v Nemčiji

V naselju Hochmoor na severozahodu Nemčije gradimo za naročnika zasebnega prava razvodno naročniško omrežje po tehnologiji FTTH (Fiber-to-the-home). V okviru druge faze projekta v Nemčiji bomo zgradili novih nekaj več kot 1.100 optičnih priključkov na FTTH omrežje.

 

Izgradnja petih sončnih elektrarn na ključ

Za različne zasebne naročnike smo v prvi polovici leta 2012 zgradili skupaj pet sončnih elektrarn na ključ, skupne moči 758,21 kWp. Izvedba je zajemala pripravo projektno-tehnične dokumentacije, pridobitev potrebnih soglasij in dovoljenj, izvedbo gradbenih del, nabavo materiala, izvedbo montažnih in zaključnih del ter izdelavo zaključne dokumentacije.

 

Izgradnja 230 priključkov na FTTH omrežje v Nemčiji

V naselju Ottenstein na severozahodu Nemčije smo zgradili nekaj več kot 230 priključkov na širokopasovno omrežje tehnologije FTTH. Projekt predstavlja prvo fazo gradnje omrežja v Nemčiji, drugo fazo v naselju Hochmoor pa smo začeli izvajati v mesecu septembru 2012.

 

Izgradnja notranjega ožičenja v poslovni stavbi Telekoma Slovenije

Poslovna stavba Telekoma Slovenije v Ljubljani je bila v letu 2006 deležna celovite (notranje) prenove, v okviru projekta pa smo zgradili celovit sistem internih telekomunikacijskih instalacij. Poslovna stavba Telekoma Slovenije je s svojimi trinajstimi etažami ena največjih poslovnih stavb v središču Ljubljane.

 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja v Mislinjski in Dravski dolini

GVO sodeluje tudi v projektih javno-zasebnega partnerstva. V sedmih občinah Mislinjske in Dravske doline kot zasebni partner in soinvestitor gradimo doslej največje odprto širokopasovno omrežje v Sloveniji, v projektu pa sta z nepovratnimi sredstvi soudeležena Evropska Unija in Republika Slovenija. Gre za največji investicijski projekt družbe GVO v letu 2009 in najobsežnejši projekt sočasne gradnje telekomunikacijske infrastrukture, ki trenutno poteka v Sloveniji. Skupna vrednost projekta znaša 14,6 mio EUR, GVO pa bo vanj vložil 5,1 milijona evrov, ki jih bo povrnil skozi 20-letno obdobje upravljanja in vzdrževanja po zaključku gradnje.

 

Izgradnja bazne postaje mobilne telefonije »BP Kamna Gorica« v Ljubljani

V okviru izgradnje bazne postaje za mobilno telefonijo v ljubljanskih Dravljah izvajamo vsa elektro in gradbeno-montažna dela. Gre za eno izmed številnih baznih postaj mobilne telefonije, ki jih v družbi GVO izvajamo v zadnjih letih.

 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi

Na območju občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče izvajamo obsežen projekt javno-zasebnega partnerstva, ki ga sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija. Vrednost projekta, v okviru katerega bomo na ruralnih območjih zgradili skupaj več kot 2.400 priključnih mest po tehnologiji FTTH (Fibre to the home oz. optika do doma), znaša 10,4 mio EUR, GVO pa bo vanj vložil 3,1 milijona evrov lastnih sredstev, ki jih bo povrnil skozi 20-letno obdobje upravljanja in vzdrževanja po zaključku gradnje.

 

Vpihovanje optičnega kabla za novo Pohorsko vzpenjačo

Sodelovali smo pri gradnji nove vzpenjače na Mariborskem Pohorju, ki je z namenom višje zanesljivosti in neobčutljivosti na vremenske razelektritve krmiljena prek sodobnega optičnega kabla. Po celotni strmini Mariborskega Pohorja je bil skopan približno 3 kilometre dolg rov, v katerega je bila položena PE-HD cev, vanjo pa je bilo potrebno vpihniti 3 kilometre dolg 144-vlakenski optični kabel. Gre za prvi primer v Sloveniji, kjer je bilo na tolikšni strmini v enem kosu potrebno vpihniti 3 kilometre dolg kabel, zato se je izvajalec del odločil, da zaradi zahtevnosti projekta vpihovanje zaupa družbi GVO, ki je za realizacijo tako zahtevnega projekta nedvomno najbolj usposobljena na slovenskem trgu.

 

Telekomunikacijska infrastruktura in sistem klic v sili ob avtocesti Slivnica-Draženci

Povezujemo Slovenijo. V okviru gradnje avtoceste Slivnica – Draženci smo zgradili celotno telekomunikacijsko infrastrukturo, vključno s sistemom klic v sili, Darsovim optičnim hrbteničnim omrežjem in drugimi povezavami ter prestavitvami v okviru novega avtocestnega odseka. Vrednost projekta znaša ca. 1,5 milijona evrov.

 

Prenova elektrostrojne opreme avtocestnih predorov Pletovarje in Golo Rebro

V okviru prenove elektrostrojne opreme avtocestnih predorov Pletovarje in Golo Rebro na štajerski avtocesti smo poskrbeli za celoten telekomunikacijski (kabelski) del. Varnost v avtocestnih predorih je močno odvisna tudi od zanesljivosti delovanja elektrostrojne opreme, zato so bila ta dela zaupana družbi GVO, ki jo odlikujejo bogate in dolgoletne izkušnje s tega področja.

 

Dan odprtih vrat GVO d.o.o.

V podjetju GVO smo se odločili, da za srednje šole smeri telekomunikacij in elektrotehnike organiziramo »Dneve odprtih vrat GVO«.

 

Uspešno zaključili projekt Dan odprtih vrat GVO d.o.o.

V preteklih dneh smo uspešno zaključili letošnji projekt “Dan odprtih vrat” ki je bil namenjen dijakom srednjih šol po Sloveniji.

x

Vprašajte nas

    − 3 = 1