Povezujemo Slovenijo. V okviru gradnje avtoceste Slivnica – Draženci smo zgradili celotno telekomunikacijsko infrastrukturo, vključno s sistemom klic v sili, Darsovim optičnim hrbteničnim omrežjem in drugimi povezavami ter prestavitvami v okviru novega avtocestnega odseka. Vrednost projekta znaša ca. 1,5 milijona evrov.


Naročnik: SCT d.d.

Leto zaključka: 2009