Telekomunikacijska infrastruktura in sistem klic v sili ob avtocesti Slivnica-Draženci

Povezujemo Slovenijo. V okviru gradnje avtoceste Slivnica – Draženci smo zgradili celotno telekomunikacijsko infrastrukturo, vključno s sistemom klic v sili, Darsovim optičnim hrbteničnim omrežjem in drugimi povezavami ter prestavitvami v okviru novega avtocestnega odseka. Vrednost projekta znaša ca. 1,5 milijona evrov.


Naročnik: SCT d.d.

Leto zaključka: 2009

x

Vprašajte nas

    3 + = 6