Telekomunikacije

S področja telekomunikacijske infrastrukture ponujamo celovite rešitve na ključ, vse od izdelave projektne dokumentacije, pridobitve potrebnih dovoljenj in soglasij, gradbenih in montažnih del ter izdelave izvršilne tehnične dokumentacije.

Priprava projektno-tehnične dokumentacije:
Projektiranje telekomunikacijskih omrežij vseh izvedb (IDP, PZI, PID)
Projektiranje notranjih instalacij v objektih
Pridobivanje soglasij, služnosti in vseh potrebnih dovoljenj

Gradbeno-montažna dela:
Gradnja vseh vrst telekomunikacijskih omrežij (optičnih, bakrenih, koaksialnih)
Gradnja kabelske kanalizacije
Gradnja strukturiranih ožičenj objektov (LAN)
Vključevanje TK priključkov in gradnja hišnih inštalacij
Gradnja in montaža telekomunikacijske infrastruktura ob železniškem in avtocestnem omrežju
Gradnja baznih postaj za mobilno telefonijo
Rekonstrukcije telekomunikacijskih kabelskih omrežij
Polaganje in uvlačenje optičnih oz. bakrenih kabelskih omrežij
Vpihovanje optičnih kablov
Spajanje in zaključevanje vseh vrst telekomunikacijskih kablov
Meritve na telekomunikacijskih kablih (meritve na bobnu, zaključne meritve

Vzdrževalna dela:
Preventivno in kurativno vzdrževanje telekomunikacijskih kabelskih omrežij
Investicijsko vzdrževanje telekomunikacijskih kabelskih omrežij
Zaščite in prestavitve telekomunikacijskih kabelskih omrežij

Upravljanje omrežij:
Upravljanje odprtih in drugih širokopasovnih omrežij

Cenik storitev

Za povpraševanja s področja telekomunikacij in morebitno sodelovanje na tem področju sta vam na voljo:

Aleš Kozar
Tel.: 01/234-10-52
e-pošta: ales.kozar@telekom.si

Robert Horvat
Tel.: 01/234-14-14
e-pošta: robert.horvat@telekom.si

Dosegljivi smo tudi prek telefonske številke 01/234-19-50 ali elektronskega naslova gvo@telekom.si.

.

x

Vprašajte nas

    35 − = 27