Projects

We build the best gardens and structures within our customers' budgets and time frames without sacrificing quality and workmanship. We keep you up to date on the latest green building practices and materials.

All DE EN SL pll_6078243cbbdfc pll_60797f3e477cc pll_6079801370d29 pll_607980808e90e pll_607980b272cb9 pll_607980f35c5f0 pll_607984ca5f94e pll_60798618bf5b0 pll_607987731ef58 pll_6079886d5abf6 pll_60798bd9e96c8 pll_6079a0fb680c5 pll_6079a4eb58444 pll_6079a988c6c48 pll_607d5857a6295 pll_607d59f77e87a pll_607d5ab325956 pll_607d5b48cbe1b pll_607d5be5daf89 pll_6135b91176f41 pll_62177c250dffe Avtoceste Posebni projekti

Rušenje in preureditev cestninske postaje Dragotinci

V sklopu projekta »Rušenje in preuredite cestninske postaje Dragotinci vključno s platojem« smo za investitorja DARS izvedli dela na Elektro in TK omrežju, cestni razsvetljavi,…

Izgradnja električnega in optičnega omrežja na Pokljuki

GVO je približal Pokljuko v času Svetovnega prvenstva

Izvedba dodatnih protivetrnih ukrepov na HC H4 Razdrto-Vipava-Ajdovščina

V letu 2019 je GVO uspešno zaključil sodelovanje na novem segmentu svojega širokega spektra dejavnosti.  Skupaj s partnerji je namreč sodeloval pri izvedbi projekta dodatnih…

Gradnja CUT točk

GVO je vodilni partner na projektu »Vzpostavitev cestninskih uporabniških točk (CUT) v upravljanju DARS d.d.«. Sam projekt obsega postavitev petih cestninskih uporabniških točk na območju…

Gradnja optičnega omrežja za novo Medicinsko fakulteto v Mariboru

Za Univerzo v Mariboru gradimo optično omrežje, ki bo novo Medicinsko fakultetov v Mariboru povezovalo z Univerzo v Mariboru ter oddaljenimi lokacijami Medicinske fakultete. (Foto:…
excellent work done

Working Process

Contact our office for a free quote! It is always good to have a rough idea on your budget at this stage to enable us to quote as necessary.
1

Consultation

Before working, we always advise our customers
about the options for customers to refer

2

Design & Work

We will look into your garden and give you an idea
of ​​how it will work

3

Complete & Maintenance

Your loved garden will be warranted by us within 1
year of completion

x

Vprašajte nas

    + 50 = 56