Podjetje trenutno ne prodaja svojih osnovnih sredstev