GVO, d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, z dnem 4.9.2017 prodaja na podlagi zbiranja ponudb osnovna sredstva (tabela spodaj).

Ogled je možen po predhodni najavi pri Kozar Alešu, ales.kozar@telekom.si.

Osnovno sredstvo Naziv Osnovnega sredstva Serijska številka Akt. datum
11014 SVAL – VALJAR VIBRACIJSKI AMMANN AR 65 759934 2011
11016 SVAL – VALJAR VIBRACIJSKI AMMANN AR 65 752864 2011
11155 OŽAS – REZALKA ZA ASFALT Z REZALNO PLOŠČO 2585179374 2012
11696 ORAK – RAKETA ESSIG IP65Z 2013
11628 ORAK – PODBIJALNA RAKETA ESSIG IP45Z KOMPLET 1306164 2013
11611 OOST – MOTORNA METLA 8736413 2013
11615 OOST – MOTORNA METLA 3581381957 2013
11736 ONAB – VIBRACIJSKO NABIJALO AMMANN ACR68 11345501 2013
11148 ONAB – VIBRACIJSKO NABIJALO AMMANN ACR60 2012
11614 ONAB – VIBRACIJSKO NABIJALO 68 KG 11308326 2013
11617 ONAB – VIBRACIJSKA PLOŠČA VELIKA 11166329 2013
11739 ONAB – VIBRACIJSKA PLOŠČA AMMANN AVP/APF 1240 HO 11421868 2013
1806 OBKL – BENCINSKO KLADIVO WACKER BHF 30 S 2000
 11533  Osebni računalnil Lenovo Thinkpad T430 i5  SPB631F1-20000197  2013

Pogoji:

  • za prodajne predmete ni garancijskega roka, razen če še velja garancijski rok proizvajalca,
  • kupuje se po sistemu videno/kupljeno,
  • kupec pred začetkom sodelovanja vplača 10% kavcije, vendar najmanj 100 EUR, ki se vračuna v kupnino, oziroma vrne v 5 dneh po končanem postopku,
  • če kupec ne sklene pogodbe ali ne vplača celotne kupnine ali ne prevzame stvari, se pogodba, če je že sklenjena, razveljavi, vplačana kavcija pa se zadrži, prodajalec si zadrži 100 EUR manipulativnih stroškov,
  • stvar je treba prevzeti v 3 dneh po končani licitaciji ali odločitvi komisije,
  • prevzem je možen šele po vplačilu celotne kupnine,
  • kupnina se lahko pobota z odprtimi terjatvami kupca do prodajalca, v tem primeru je prevzem mogoč po sklenitvi pogodbe,
  • zoper odločitev komisije ni pritožbe ali drugega pravnega sredstva.

Sodelujejo lahko pravne in fizične osebe. Če nimajo sedeža ali bivališča v Republiki Sloveniji, se morajo sami pozanimati o pogojih uvoza in stroških v svojo državo.

Ponudbe je potrebno poslati na naslov: GVO, d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, z oznako: »ponudba za nakup osnovnih sredstev«, ali na zgoraj naveden elektronski naslov. Ponudb ni treba pošiljati po pošti in hkrati po elektronski pošti.