Kakovost in okolje

Razvili in implementirali smo celovit sistem vodenja kakovosti, za katerega smo leta 2005 od Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje (SIQ) prejeli certifikat ISO 9001:2000.

Sistem vodenja kakovosti, ki pomeni urejenost poslovnih procesov, spoštovanje veljavne zakonodaje, standardov ter notranjih predpisov in navodil, redno vzdržujemo in ga izboljšujemo.

Pri svojem delu ravnamo odgovorno do okolja, tako da si v največji možni meri prizadevamo preprečevati onesnaževanje, hkrati pa učinkovito uravnavati stroške in izkoriščati vire. Spoštujemo in upoštevamo pričakovanja naših poslovnih partnerjev, lastnika ter ostalih javnosti. Celovito obvladovanje okoljskih vidikov naše dejavnosti je potrdil tudi Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SIQ), ki nam je v letu 2008 podelil certifikat ISO 14001:2004.

V letu 2017 smo naredili uspešen prehod na nove standarde ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015.

 

Kodeks ravnanja za dobavitelje STS

 

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

Politika in poslanstvo podjetja GVO, d.o.o. je v zagotavljanju celovitih in do okolja prijaznih storitev s področij projektiranja, geodezije, gradenj, upravljanja in vzdrževanja telekomunikacijskih in elektroenergetskih omrežij. Z visoko kakovostnimi storitvami zadovoljujemo naše kupce in tako nagrajujemo njihovo zvestobo, lastnikom zagotavljamo primeren donos na vloženi kapital, zaposlenim pa poklicni in osebnostni razvoj. Uveljavljena imamo načela vrednot, ki so skupna vsem zaposlenim.

Naša tradicionalna skrb za telekomunikacijsko omrežje se izkazuje tudi skozi strokovno opravljanje vloge skrbnika omrežja. Politika kakovosti in ravnanja z okoljem se kaže tudi skozi:

  • visoko strokovno usposobljenost, ozaveščenost in motivacijo zaposlenih;
  • sodobno tehnološko opremljenost;
  • spoštovanje zakonodajnih zahtev, regulative in standardov;
  • zmanjševanje vplivov na okolje s poudarkom na preprečevanju onesnaževanja;
  • nenehno izboljševanje.

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem je sestavni del celotne politike in poslanstva podjetja in je ključnega pomena za doseganje zastavljenih ciljev GVO. Zasnovana je dolgoročno, je odprta za spremembe, poznamo, razumemo in uresničujemo jo vsi zaposleni ter naši pogodbeni izvajalci. Naša vizija je ostati vodilni specializiran ponudnik celovitih rešitev s področij projektiranja, gradnje, upravljanja in vzdrževanja telekomunikacijskih omrežij v Sloveniji, ki del prihodka na teh ključnih segmentih ustvarja tudi na ostalih trgih Evropske Unije. Zagotavljamo tudi dostopnost politike zainteresiranim javnostim.

Okvir za izvajanje sistema vodenja sta standard za sistem vodenja kakovosti ISO 9001 in standard sistema ravnanja z okoljem ISO 14001.

 

x

Vprašajte nas

    89 + = 92