Izgradnja petih sončnih elektrarn na ključ

Za različne zasebne naročnike smo v prvi polovici leta 2012 zgradili skupaj pet sončnih elektrarn na ključ, skupne moči 758,21 kWp. Izvedba je zajemala pripravo projektno-tehnične dokumentacije, pridobitev potrebnih soglasij in dovoljenj, izvedbo gradbenih del, nabavo materiala, izvedbo montažnih in zaključnih del ter izdelavo zaključne dokumentacije.


Slika 1: Gradnja sončne elektrarna moči 400 kWp na objektu Perutnina Ptuj


Slika 2: Gradnja sončne elektrarna moči 400 kWp na objektu Perutnina Ptuj


Slika 3: Gradnja sončne elektrarna moči 400 kWp na objektu Perutnina Ptuj
Leto izvedbe: 2012
x

Vprašajte nas

    13 + = 14