Gradnja sončnih elektrarn na OŠ Poljane in OŠ Kranjska Gora

Na osnovnih šolah Poljane in Kranjska Gora gradimo sončni elektrarni na ključ, skupne moči 138,12 kWp. Izvedba zajema pripravo projektno-tehnične dokumentacije, pridobitev potrebnih soglasij in dovoljenj, izvedbo gradbenih del, nabavo materiala, izvedbo montažnih in zaključnih del ter izdelavo zaključne dokumentacije.

(Foto: Arhiv GVO)

Leto izvedbe: 2012

x

Vprašajte nas

    2 + 2 =