Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja v občini Slovenske Konjice

Na območju občine Slovenske Konjice izvajamo projekt javno-zasebnega partnerstva, ki ga sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija. Vrednost projekta, v okviru katerega bomo na območjih belih lis zgradili najmanj 1.027 priključnih točk po tehnologiji FTTH (fibre to the home oz. optika do doma), znaša 4,6 milijona evrov, GVO pa bo vanj vložil 1,9 milijona evrov lastnih sredstev, ki jih bo povrnil skozi 20-letno obdobje upravljanja in vzdrževanja po zaključku gradnje.

Javni partner: Občina Slovenske Konjice

Začetek izvajanja del: 2011
Predvideni zaključek: Konec 2012
x

Vprašajte nas

    + 13 = 21