Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja v občini Sevnica

Na območju občine Sevnica izvajamo projekt javno-zasebnega partnerstva, ki ga sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija. Vrednost projekta, v okviru katerega bomo na območjih belih lis zgradili najmanj 2.442 priključnih točk po tehnologiji FTTH (fibre to the home oz. optika do doma), znaša 12 milijonov evrov, GVO pa bo vanj vložil 4,9 milijona evrov lastnih sredstev, ki jih bo povrnil skozi 20-letno obdobje upravljanja in vzdrževanja po zaključku gradnje.

Javni partner: Občina Sevnica
Začetek izvajanja del: 2011
Predvideni zaključek del: Konec 2012

x

Vprašajte nas

    1 + 1 =