Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi

Na območju občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče izvajamo obsežen projekt javno-zasebnega partnerstva, ki ga sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija. Vrednost projekta, v okviru katerega bomo na ruralnih območjih zgradili skupaj več kot 2.400 priključnih mest po tehnologiji FTTH (Fibre to the home oz. optika do doma), znaša 10,4 mio EUR, GVO pa bo vanj vložil 3,1 milijona evrov lastnih sredstev, ki jih bo povrnil skozi 20-letno obdobje upravljanja in vzdrževanja po zaključku gradnje.


Javni partner: Občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi

Leto zaključka: 2010

x

Vprašajte nas

    33 − = 27