Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja na Dolenjskem

Na območju občin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Trebnje-Mirna, Šentrupert in Žužemberk izvajamo trenutno največji projekt javno-zasebnega partnerstva s področja elektronskih komunikacij, ki ga sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija. Vrednost projekta, v okviru katerega bomo na območjih belih lis zgradili najmanj 3.131 priključnih točk po tehnologiji FTTH (fibre to the home oz. optika do doma), znaša 12,8 milijona evrov, GVO pa bo vanj vložil 5,1 milijona evrov lastnih sredstev, ki jih bo povrnil skozi 20-letno obdobje upravljanja in vzdrževanja po zaključku gradnje.

Javni partner: Občine Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Trebnje-Mirna, Šentrupert in Žužemberk

Začetek izvajanja del: 2011

Predvideni zaključek del: Konec 2012

x

Vprašajte nas

    − 2 = 2