';

Aktualno

01

Prihaja čas obdarovanja, čas lepih mislih in čas dobrih del
V letošnjem letu smo se v GVO-ju odločili, da namesto obdarovanja poslovnih partnerjev v prednovoletnem času finančna sredstva v enaki protivrednosti raje namenimo v humanitarne namene. Donacije smo zato namenili različnim humanitarnim organizacijam, z namenom podpiranja njihov prizadevanj na področjih, na katerih delujejo.

02

Zakoličbe
Izvajamo zakoličbe vodov na omrežju Telekoma Slovenije.
Po pogodbi s Telekomom Slovenije, d.d., smo od 1. julija 2015 dalje edini pooblaščeni izvajalec zakoličb telekomunikacijskih vodov na omrežju Telekoma Slovenije. Fizične osebe lahko zakoličbo vodov naročijo izključno prek brezplačne telefonske številke Telekoma Slovenije 080-1000, naročila pravnih oseb pa sprejemamo v GVO.

03

Gradnja CUT točk

GVO je vodilni partner na projektu »Vzpostavitev cestninskih uporabniških točk (CUT) v upravljanju DARS d.d.«.
Sam projekt obsega postavitev petih cestninskih uporabniških točk na območju celotne RS vključno z vsemi potrebnimi preddeli, gradbenimi deli, kot tudi samimi deli povezanimi z postavitvijo in opremljanjem uporabniških točk.

KAJ PONUJAMO

Ponujamo izvedbo celovitih storitev s področja projektiranja, gradnje in vzdrževanja telekomunikacijskih kabelskih omrežij.

OŠO PROJEKTI

Spletna stran je namenjena seznanjanju potencialnih ponudnikov storitev in končnim uporabnikom (občanov, podjetij, vzgojno-izobraževalnih institucij idr.) na odprtih širokopasovnih omrežjih (OŠO), pri gradnji, upravljanju in vzdrževanju katerih GVO sodeluje kot zasebni partner. Na tej strani bodo objavljene vse relevantne informacije, saj želimo zagotoviti enakopravno obravnavo vseh zainteresiranih ponudnikov storitev. Vsi objavljeni podatki so v tej fazi zgolj informativne narave, zato GVO, d.o.o. zanje ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne poslovne ali druge odločitve, nastale na podlagi objavljenih podatkov.

 • Informacije za operaterje

  Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo prek elektronskega naslova matej.kusar@telekom.si.

 • Informacije za občane

  Kontakt za naročila gradnje priključkov na omrežja v upravljanju GVO:

  Andrej Luthar,
  e-mail:andrej.luthar@telekom.si
  tel.: 02/333-26-23.

 • OŠO omrežja v upravljanju GVO
  Poglej več…
 • Gradimo nova omrežja

April 2017

Dan odprtih vrat

Že drugo leto zapovrstjo smo uspešno izvedli dneve odprtih vrat naše družbe. Predstavitve so potekale po celi Sloveniji – Ljubljana, Celje, Maribor, Nova Gorica, Novo mesto in Portorož.

Prodaja osnovnih sredstev

GVO, d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana na podlagi zbiranja ponudb prodaja osnovna sredstva.

Pogoji:
• za prodajne predmete ni garancijskega roka, razen če še velja garancijski rok proizvajalca,
• kupuje se po sistemu videno/kupljeno,
• kupec pred začetkom sodelovanja vplača 10% kavcije, vendar najmanj 100 EUR, ki se vračuna v kupnino, oziroma vrne v 5 dneh po končanem postopku,
• če kupec ne sklene pogodbe ali ne vplača celotne kupnine ali ne prevzame stvari, se pogodba, če je že sklenjena, razveljavi, vplačana kavcija pa se zadrži, prodajalec si zadrži 100 EUR manipulativnih stroškov,
• stvar je treba prevzeti v 3 dneh po končani licitaciji ali odločitvi komisije,
• prevzem je možen šele po vplačilu celotne kupnine,
• kupnina se lahko pobota z odprtimi terjatvami kupca do prodajalca, v tem primeru je prevzem mogoč po sklenitvi pogodbe,
• zoper odločitev komisije ni pritožbe ali drugega pravnega sredstva.

 

Tabela

Reference
0
Zaposlenih
0
Prostih delovnih mest
0
Priključki na TOP projektu v letu 2017
0
Aktivni uporabniki na OŠO omrežjih