Projektiranje projekta RuNe

Projektiranje projekta RUNE

Projekt RuNe (angl. Rural Network Project, RuNe), ki ga v Sloveniji izvaja podjetje RuNe-SI, je načrtovan s ciljem zagotavljati ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo vsem uporabnikom na podeželskih področjih v Sloveniji in na Hrvaškem. Z izgradnjo omrežja na območjih, ki trenutno niso pokrita z optično infrastrukturo, bo projekt RuNe pomagal enotam lokalne samouprave pri doseganju ciljev digitalne agende za Evropo 2020 tako, da bo zagotavljal povezovanje v novo dostopovno optično omrežje, ki bo omogočalo hitrosti, večje od 1 Gb/s. Končni uporabnik bo imel možnost proste izbire ponudnika storitev.

Območje projektiranja je razdeljeno na 41 aktivnih dostopovnih lokacij (AAN), ki so povezane v 5 agregacijskih območij (AGGN). Na območju posameznega AAN se predvidijo primarne priključne omarice (PAN), kjer je vsaka predvidena za pokritje cca. 50 priključnih točk. Maksimalna razdalja od omarice PAN pa do zadnjega naročnika je lahko 2 km. Vse omarice PAN so z optičnimi kabli priključene na AAN.

Vsak AAN predstavlja ločen projekt. Za vsak projekt je potrebno pripraviti IZP načrt, PZI načrt, načrt elektro priključka in načrt ozemljitve zabojnika. Na osnovi načrta IZP pridobimo vse potrebne pogoje. Na osnovi načrta PZI pa pridobimo pozitivna mnenja od mnenjedajalcev. Trenutno imamo izdelanih 12 IZP načrtov in en PZI načrt. V delu pa je še 8 IZP načrtov. V naslednjem letu bomo pričeli z izvedbo načrtov za ostala območja. Predviden konec projektiranja je v prvi polovici leta 2020.

x

Vprašajte nas

    1 + = 9