Odprta širokopasovna omrežja


Spletna stran je namenjena seznanjanju potencialnih ponudnikov storitev na odprtih širokopasovnih omrežjih (OŠO), pri gradnji, upravljanju in vzdrževanju katerih GVO sodeluje kot zasebni partner. Na tej strani bodo objavljene vse relevantne informacije, saj želimo zagotoviti enakopravno obravnavo vseh zainteresiranih ponudnikov storitev. Vsi objavljeni podatki so v tej fazi zgolj informativne narave, zato GVO, d.o.o. zanje ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne poslovne ali druge odločitve, nastale na podlagi objavljenih podatkov.

Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo prek elektronskega naslova matej.kusar(at)telekom.si.

Aktualno

16.1.2017
Objavljamo vzorec pogodbe dostopa do ŠO Dražgoše

Obveščamo vas, da smo začeli ponujati storitev dostopa do končnih uporabnikov v naselju Dražgoše v občini Železniki. Omrežje zajema 86 končnih uporabnikov v naselju Dražgoše.

Objavljamo vzorec pogodbe:
- Vzorec pogodbe

30.11.2016
Objavljamo vzorec pogodbe in splošnih pogojev za dostop do OŠO Sveti Tomaž, faza II

Obveščamo vas, da bomo predvidoma s 1.1.2017 začeli s ponujanjem storitev dostopa do končnih uporabnikov v občini Sveti Tomaž, faza II. Gre za 2. fazo odprtega širokopasovnega omrežje v občini Sveti Tomaž, ki zajema približno 80 končnih uporabnikov na območju občine Sveti Tomaž.

Objavljamo vzorec pogodbe in splošnih pogojev:
- Vzorec pogodbe
- Splošni pogoji

29.3.2016
Objavljamo spremenjene pogoje pogodb o dostopu do odprtih širokopasovnih omrežij v upravljanju GVO

Vse operaterje obveščamo, da z dnem 30.5.2016 začnejo veljati spremenjeni pogoji pogodb o dostopu do odprtih širokopasovnih omrežij v upravljanju GVO. Z novimi pogoji razširjamo pogodbene pravice operaterjev, ki dostopajo do posameznega odprtega širokopasovnega omrežja.

Spremenjeni pogoji so zajeti v vzorcu dodatka št. 1 k osnovnim pogodbam in jih objavljamo v nadaljevanju:
  - Vzorec dodatka št. 1 k pogodbi o dostopu do OŠO Mislinjska in Dravska dolina
  - Vzorec dodatka št. 1 k pogodbi o dostopu do OŠO Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi
  - Vzorec dodatka št. 1 k pogodbi o dostopu do OŠO Ormož, faza II
  - Vzorec dodatka št. 1 k pogodbi o dostopu do OŠO Ormož, faza III (Pavlovci)
  - Vzorec dodatka št. 1 k pogodbi o dostopu do OŠO Dolenjska
  - Vzorec dodatka št. 1 k pogodbi o dostopu do OŠO Sevnica
  - Vzorec dodatka št. 1 k pogodbi o dostopu do OŠO Slovenske Konjice

Vsi operaterji, ki že imajo sklenjeno pogodbo o dostopu do posameznega odprtega širokopasovnega omrežja z GVO in želijo skleniti dodatke k posameznim pogodbam, naj zahtevek za sklenitev dodatka posredujejo na elektronski naslov matej.kusar(at)telekom.si ali po pošti na naslov: Matej Kušar, GVO, d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana.

20.11.2015
Objavljamo vzorec pogodbe in splošnih pogojev za dostop do OŠO Ormož, faza III (Pavlovci)

Obveščamo vas, da bomo predvidoma s 1.1.2016 začeli s ponujanjem storitev dostopa do končnih uporabnikov v občini Ormož, faza III (območje naselja Pavlovci). Gre za 3. fazo odprtega širokopasovnega omrežje v občini Ormož, ki zajema približno 60 končnih uporabnikov na območju naselja Pavlovci.

Objavljamo vzorec pogodbe in splošnih pogojev:
- Vzorec pogodbe
- Splošni pogoji

25.9.2014
Informacija o razpoložljivih kapacitetah OŠO 2 omrežij

Objavljamo posodobljeno informacijo o razpoložljivih kapacitetah OŠO 2 omrežij.

Informacija

25.9.2014
OŠO: Dopolnitev seznamov končnih uporabnikov z zgrajenimi priključki (bele lise)

Na današnji dan znaša število zgrajenih priključkov po posameznih odprtih širokopasovnih omrežjih:
- OŠO Mislinjska in Dravska dolina: 3.947
- OŠO Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi + Ormož faza II: 3.152
- OŠO Dolenjska: 1.980
- OŠO Sevnica: 1.290
- OŠO Slovenske Konjice: 414

25.7.2014
Vprašanja in odgovori glede dostopa do razpoložljivih kapacitet OŠO 2 omrežij (2)

Objavljamo odgovore na dodatna prejeta vprašanja v zvezi z dostopom do razpoložljivih kapacitet OŠO 2 omrežij (Dolenjska in Sevnica).

Vprašanja in odgovori

10.7.2014
Sklenjene pogodbe o dostopu do razpoložljivih kapacitet OŠO 2 omrežij

Operaterje storitev obveščamo, da je GVO danes sklenil pogodbe o dostopu do razpoložljivih kapacitet OŠO 2 omrežij (Dolenjska, Sevnica in Slovenske Konjice) z operaterjem Telekom Slovenije. Vzorčno ponudbo za dostop do uporabnikov na območjih sivih lis je Telekom Slovenije objavil na naslovu http://www.telekom.si/operaterji/zakup-storitev-in-omrezja/omrezje-oso.

1.7.2014
Vprašanja in odgovori glede dostopa do razpoložljivih kapacitet OŠO 2 omrežij

Objavljamo odgovore na doslej prejeta vprašanja v zvezi z dostopom do razpoložljivih kapacitet OŠO 2 omrežij.

Vprašanja in odgovori

27.6.2014
Objava vzorcev pogodb in splošnih pogojev za dostop do razpoložljivih kapacitet OŠO 2 omrežij

Objavljamo vzorce pogodb in splošne pogoje za dostop do razpoložljivih kapacitet OŠO 2 omrežij. Na podlagi mnenja Direktorata za informacijsko družbo, iz katerega izhaja, da operater omrežja na belih lisah in operater omrežja na sivih lisah ne smeta biti ista oseba, smo za operaterje omrežij oblikovali ponudbo za dostop do razpoložljivih kapacitet OŠO2 omrežij. Operaterji omrežij, ki bodo z GVO sklenili pogodbo o dostopu do razpoložljivih kapacitet, bodo dolžni ta omrežja pod enakimi pogoji zagotavljati vsem zainteresiranim ponudnikom storitev končnim uporabnikom. Podrobne informacije so razvidne iz objavljenih dokumentov.

OŠO Dolenjska:
- Vzorec pogodbe
- Splošni pogoji

OŠO Sevnica:
- Vzorec pogodbe
- Splošni pogoji

OŠO Slovenske Konjice
- Vzorec pogodbe
- Splošni pogoji

Operaterji omrežij, ki želijo z GVO, d.o.o. skleniti pogodbo/pogodbe o dostopu do razpoložljivih kapacitet OŠO, naj pismo o nameri, ki mu priložijo vso ustrezno dokumentacijo (v skladu s poglavjem 10. splošnih pogojev), pošljejo na elektronski naslov matej.kusar(at)telekom.si oz. na sedež družbe GVO. Ponudnike storitev končnim uporabnikom bomo sproti obveščali o operaterjih omrežij, ki bodo prek razpoložljivih kapacitet OŠO ponujali dostop do končnih uporabnikov na območjih sivih lis.

20.6.2014
Napoved objave vzorcev pogodb in splošnih pogojev za dostop do sivih lis na OŠO 2 omrežjih

Obveščamo vas, da bomo v prihodnjih dneh na tej spletni strani objavili vzorce pogodb in splošnih pogojev za dostop do razpoložljivih kapacitet OŠO 2 omrežij (Dolenjska, Sevnica in Slovenske Konjice), za potrebe dostopa do uporabnikov na območjih sivih lis. Dokumente, ki bodo pripravljeni v skladu z usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo, bomo objavili predvidoma v roku 7 dni. Z objavljenimi dokumenti bomo takoj po objavi, po elektronski pošti, seznanili tudi vse operaterje, s katerimi ima GVO sklenjene pogodbe za dostop do OŠO na območjih belih lis.

20.6.2014
OŠO: Dopolnitev seznamov končnih uporabnikov z zgrajenimi priključki (bele lise)

Na današnji dan znaša število zgrajenih priključkov po posameznih odprtih širokopasovnih omrežjih:
- OŠO Mislinjska in Dravska dolina: 3.941
- OŠO Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi + Ormož faza II: 3.151
- OŠO Dolenjska: 1.866
- OŠO Sevnica: 1.219
- OŠO Slovenske Konjice: 376

17.3.2014
Popravek terminskega načrta gradnje dodatnih priključkov v občini Sevnica

Objavljamo dopolnjen terminski načrt gradnje dodatnih priključkov na odprto širokopasovno omrežje v občini Sevnica:

7.3.2014
Napoved gradnje dodatnih priključkov na OŠO 2 omrežja

Obveščamo vas, da bomo z dnem 31.3.2014 začeli graditi naročniške priključke za dodatne uporabnike na OŠO 2 omrežjih (Dolenjska, Sevnica in Slovenske Konjice) ter objavljamo predvidene terminske načrte po posameznih občinah. V okviru druge faze bomo priključke gradili za vse zainteresirane uporabnike (gospodinjstva, poslovne in druge uporabnike) v naseljih, ki so opredeljena kot t.i. delno bele lise in doslej še niso bili zgrajeni.

Terminski načrti:

31.1.2014
Cenik za območje Republike Slovenije

Objavljamo splošni cenik, veljaven za območje Republike Slovenije, na podlagi katerega bomo operaterjem odslej zaračunavali napačno prijavljene napake na odprtih širokopasovnih omrežjih.

Cenik (bližnjica)

23.1.2014
OŠO: Dopolnitev seznamov končnih uporabnikov z zgrajenimi priključki

Na današnji dan znaša število zgrajenih priključkov po posameznih odprtih širokopasovnih omrežjih:
- OŠO Mislinjska in Dravska dolina: 3.937
- OŠO Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi + Ormož faza II: 3.138
- OŠO Dolenjska: 1.433
- OŠO Sevnica: 1.082
- OŠO Slovenske Konjice: 308

7.11.2013
OŠO: Dopolnitev seznamov končnih uporabnikov z zgrajenimi priključki

Na današnji dan znaša število zgrajenih priključkov po posameznih odprtih širokopasovnih omrežjih:
- OŠO Mislinjska in Dravska dolina: 3.934
- OŠO Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi + Ormož faza II: 3.137
- OŠO Dolenjska: 1.064
- OŠO Sevnica: 1.007
- OŠO Slovenske Konjice: 235

7.11.2013
OŠO II: Obvestilo o novih cenah za izgradnjo RNO priključkov
Obveščamo vas, da smo na spletni strani GVO, v poglavju Kaj ponujamo > OŠO za občane objavili nov cenik za izgradnjo priključkov RNO za končne uporabnike. Nov cenik sicer nima neposrednega vpliva na izvajanje pogodb o dostopu do OŠO med GVO in posameznimi operaterji, a je prav, da ste s spremembami seznanjeni.

23.9.2013
OŠO: Dopolnitev seznamov končnih uporabnikov z zgrajenimi priključki

Na današnji dan znaša število zgrajenih priključkov po posameznih odprtih širokopasovnih omrežjih:
- OŠO Mislinjska in Dravska dolina: 3.931
- OŠO Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi: 2.673
- OŠO Ormož, faza II: 464
- OŠO Dolenjska: 671
- OŠO Sevnica: 830
- OŠO Slovenske Konjice: 202

12.8.2013
OŠO: Dopolnitev seznamov končnih uporabnikov z zgrajenimi priključki

Na današnji dan znaša število zgrajenih priključkov po posameznih odprtih širokopasovnih omrežjih:
- OŠO Mislinjska in Dravska dolina: 3.926
- OŠO Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi: 2.670
- OŠO Ormož, faza II: 464
- OŠO Dolenjska: 494
- OŠO Sevnica: 634
- OŠO Slovenske Konjice: 185

10.7.2013
OŠO: Dopolnitev seznamov končnih uporabnikov z zgrajenimi priključki

Na današnji dan znaša število zgrajenih priključkov po posameznih odprtih širokopasovnih omrežjih:
- OŠO Mislinjska in Dravska dolina: 3.926
- OŠO Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi: 2.670
- OŠO Ormož, faza II: 464
- OŠO Dolenjska: 384
- OŠO Sevnica: 456
- OŠO Slovenske Konjice: 141

29.5.2013
OŠO: Dopolnitev seznamov končnih uporabnikov z zgrajenimi priključki

Na današnji dan znaša število zgrajenih priključkov po posameznih odprtih širokopasovnih omrežjih:
- OŠO Mislinjska in Dravska dolina: 3.924
- OŠO Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi: 2.669
- OŠO Ormož, faza II: 463
- OŠO Dolenjska: 289
- OŠO Sevnica: 248
- OŠO Slovenske Konjice: 56

27.3.2013
OŠO 2: Dopolnjeni seznam končnih uporabnikov z zgrajenimi priključki

Sezname končnih uporabnikov z zgrajenimi priključki na "OŠO 2" omrežjih smo dopolnili. Na današnji dan znaša število zgrajenih priključkov po posameznih omrežjih:
- OŠO Dolenjska: 270.
- OŠO Sevnica: 127.
- OŠO Slovenske Konjice: 56.

6.2.2013
OŠO 2: Dopolnjen seznam končnih uporabnikov z zgrajenimi priključki (OŠO Sl. Konjice)

Seznam končnih uporabnikov z zgrajenimi priključki na OŠO Slovenske Konjice smo danes dopolnili. Na današnji dan znaša število zgrajenih priključkov po posameznih "OŠO 2" omrežjih:
- OŠO Dolenjska: 145.
- OŠO Sevnica: 48.
- OŠO Slovenske Konjice: 27.

29.1.2013
OŠO 2: Dopolnjen seznam končnih uporabnikov z zgrajenimi priključki (OŠO Dolenjska)

Seznam končnih uporabnikov z zgrajenimi priključki na OŠO Dolenjska smo danes dopolnili. Na današnji dan znaša število zgrajenih priključkov po posameznih "OŠO 2" omrežjih:
- OŠO Dolenjska: 145.
- OŠO Sevnica: 48.
- OŠO Slovenske Konjice: 4.

22.1.2013
OŠO 2: Seznami končnih uporabnikov z zgrajenimi priključki (136)

Operaterjem, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o dostopu do "OŠO 2" omrežij, smo danes po elektronski pošti poslali sezname doslej zgrajenih priključkov, ki jih je že mogoče priključiti na omrežje. Na današnji dan znaša število zgrajenih priključkov po posameznih omrežjih:
- OŠO Dolenjska: 84.
- OŠO Sevnica: 48.
- OŠO Slovenske Konjice: 4.

Sezname bomo sproti dopolnjevali in pošiljali operaterjem glede na potek gradnje novih naročniških priključkov, ki je odvisen predvsem od vremenskih razmer (in prejema podpisanih pogodb za izgradnjo priključkov s strani občanov).

7.11.2012
OŠO 2: Objavljamo dodatne odgovore na prejeta vprašanja in dodatne informacije (5)

V priloženem dokumentu objavljamo dodatne odgovore na prejeta vprašanja ponudnikov storitev na "OŠO 2" omrežjih. V dokumentu objavljamo tudi končno verzijo cenika za najem medsebojnih povezav, operaterjem pa posredujemo seznam prvih 69 zgrajenih priključkov na OŠO Dolenjska in predvideni terminski plan izgradnje priključkov po posameznih naseljih (op.p. zgrajeni bodo le priključki, za katere bodo občani izrazili interes in z GVO sklenili pogodbo o izgradnji priključka).

Vprašanja in odgovori št. 5

23.10.2012
Dopolnitev seznamov končnih uporabnikov

Seznami končnih uporabnikov, do katerih je mogoče dostopati prek OŠO v upravljanju GVO, d.o.o., so bili dopolnjeni. Število priključkov na dan 23.9.2012 tako znaša 3.915 za OŠO Mislinjska in Dravska dolina, 2.665 za OŠO Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi ter 443 za OŠO Ormož, faza II. Natančnejše podatke so operaterji, s katerimi ima GVO sklenjene pogodbe, prejeli po elektronski pošti.

13.9.2012
OŠO 2: Objavljamo dodatne odgovore na prejeta vprašanja in dodatne informacije (4)
V priloženem dokumentu objavljamo dodatne odgovore na prejeta vprašanja ponudnikov storitev na "OŠO 2" omrežjih.

Vprašanja in odgovori št. 4

13.9.2012
Dopolnitev seznamov končnih uporabnikov

Seznami končnih uporabnikov, do katerih je mogoče dostopati prek OŠO v upravljanju GVO, d.o.o., so bili dopolnjeni. Število priključkov na dan 13.9.2012 tako znaša 3.914 za OŠO Mislinjska in Dravska dolina, 2.664 za OŠO Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi ter 420 za OŠO Ormož, faza II. Natančnejše podatke so operaterji, s katerimi ima GVO sklenjene pogodbe, prejeli po elektronski pošti.

20.7.2012
OŠO 2: Objavljamo dodatne odgovore na prejeta vprašanja in dodatne informacije (3)

V priloženem dokumentu objavljamo dodatne odgovore na prejeta vprašanja ponudnikov storitev na "OŠO 2" omrežjih.

Vprašanja in odgovori št. 3


18.7.2012
Dopolnitev seznamov končnih uporabnikov
Seznami končnih uporabnikov, do katerih je mogoče dostopati prek OŠO v upravljanju GVO, d.o.o., so bili dopolnjeni. Število priključkov na dan 18.7.2012 tako znaša 3.908 za OŠO Mislinjska in Dravska dolina, 2.659 za OŠO Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi ter 419 za OŠO Ormož, faza II. Natančnejše podatke so operaterji, s katerimi ima GVO sklenjene pogodbe, prejeli po elektronski pošti.

3.7.2012
Dopolnitev seznamov končnih uporabnikov
Seznami končnih uporabnikov, do katerih je mogoče dostopati prek OŠO v upravljanju GVO, d.o.o., so bili dopolnjeni. Število priključkov na dan 3.7.2012 tako znaša 3.900 za OŠO Mislinjska in Dravska dolina, 2.659 za OŠO Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi ter 417 za OŠO Ormož, faza II. Natančnejše podatke so operaterji, s katerimi ima GVO sklenjene pogodbe, prejeli po elektronski pošti.

13.6.2012
Seznami končnih uporabnikov za OŠO Dolenjska in OŠO Sevnica ter medsebojne povezave FL

Obveščamo vas, da imajo z današnjim dnem vsi operaterji, ki so sklenili pogodbo za dostop do odprtih širokopasovnih omrežij v občinah Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Trebnje, Mirna, Šentrupert in Žužemberk (OŠO Dolenjska) ter v občini Sevnica (OŠO Sevnica) na voljo seznam predvidenih priključkov (končnih uporabnikov) na belih lisah. Vsi operaterji, ki so že sklenili pogodbo z GVO, d.o.o., so sezname prejeli danes po elektronski pošti. Vsi operaterji, ki še bodo sklenili tovrstno pogodbo z GVO, d.o.o., bodo sezname dobili po sklenitvi pogodbe.

Obenem vas obveščam, da smo sprejeli odločitev, da bomo med seboj povezali vse funkcijske lokacije na OŠO Dolenjska in enako tudi na OŠO Sevnica. Za najem bomo dali na razpolago predvidoma 12 vlaken, pri čemer bomo zagotovili, da bo imel vsak od operaterjev, ki bo na teh omrežjih ponujal storitve končnim uporabnikom, možnost najeti vsaj en par optičnih vlaken. Cenik najema teh povezav in pogoje najema bomo pripravili in objavili v kratkem.

28.5.2012
Posebna ponudba GVO za odprto širokopasovno omrežje v Mislinjski in Dravski dolini

GVO, d.o.o. kot upravljavec odprtega širokopasovnega omrežja v Mislinjski in Dravski dolini obvešča operaterje (ponudnike storitev), da objavlja posebno ponudbo, ki bo veljala za obdobje od 1.6.2012 do 31.12.2012. V tem obdobju GVO, d.o.o. za vse nove končne uporabnike, ki na omenjeno omrežje do 31.5.2012 niso bili (nikoli) priključeni, ponudnikom storitev ne bo zaračunaval stroškov uporabnine, ki znaša 13,00 EUR na mesec. Ponudba velja za vsa naročila operaterjev, ki jih bo GVO, d.o.o. prejel od 1.6.2012 dalje, do izteka obdobja posebnih ugodnosti. Ponudba ne velja za tiste končne uporabnike, ki so bili ali bodo na omrežje priključeni do vključno 31.5.2012. Vsi ostali stroški (priključnine, nadzora idr.) v obdobju veljavnosti posebne ponudbe ostajajo nespremenjeni.

Namen posebne ponudbe je zvišati penetracijo (odstotek aktivnih uporabnikov) na omrežju, saj GVO, d.o.o. s to odločitvijo spodbuja ponudnike storitev, da posebne ugodnosti prenesejo na nove končne uporabnike, prek znižanja stroškov mesečne naročnine ali z drugačno finančno spodbudo novim končnim uporabnikom.

GVO, d.o.o. je enakovrstno posebno ponudbo dne 8.5.2012 že objavil za širokopasovno omrežje v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Takrat je tudi napovedal, da je bila enaka pobuda naslovljena na Mestno občino Slovenj Gradec (MOSG) kot javnega partnerja v projektu gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja v Mislinjski in Dravski dolini ter da bo nadaljnje informacije objavil v najkrajšem možnem času po sprejemu odločitve MOSG. Soglasje k posebni ponudbi je GVO d.o.o. od MOSG prejel dne 25.5.2012.

22.5.2012
Dopolnitev seznamov končnih uporabnikov

Seznama končnih uporabnikov, do katerih je mogoče dostopati prek OŠO Mislinjska in Dravska dolina ter Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, sta bila dopolnjena z novimi naslovi. Število priključkov na dan 22.5.2012 tako znaša 3.896 za OŠO Mislinjska in Dravska dolina in 2.656 za OŠO Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Natančnejše podatke so operaterji, s katerimi ima GVO sklenjene pogodbe, prejeli po elektronski pošti.

18.5.2012
OŠO 2: Medsebojne povezave funkcijskih lokacij

Na pobudo zainteresiranih operaterjev objavljamo seznam vseh medsebojnih povezav funkcijskih lokacij, ki jih bomo zagotovili v okviru gradnje t.i. OŠO 2 omrežij. Skupaj bomo zagotovili 10 medsebojnih povezav, ki jih bomo omogočali operaterjem/ponudnikom storitev za potrebe ponujanja storitev končnim uporabnikom na teh omrežjih. Seznam po posameznih omrežjih je razviden iz nadaljevanja.

OŠO Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Trebnje, Mirna, Šentrupert in Žužemberk (3 povezave):
   - FL Velika Loka in FL Trebnje,
   - FL Dvor in FL Žužemberk,
   - FL Mokronog in FL Šentrupert.

OŠO Sevnica (6 povezav):
   - FL Loka in FL Sevnica,
   - FL Sevnica in FL Poklek,
   - FL Sevnica in FL Boštanj,
   - FL Boštanj in FL Studenec,
   - FL Boštanj in FL Tržišče,
   - FL Tržišče in FL Šentjanž.

OŠO Slovenske Konjice (1 povezava):
   - FL Loče in FL Slovenske Konjice

8.5.2012
Posebna ponudba GVO za odprto širokopasovno omrežje v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi (faza I in II)

GVO, d.o.o. kot upravljavec odprtega širokopasovnega omrežja v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi obvešča operaterje (ponudnike storitev), da objavlja posebno ponudbo, ki bo veljala za obdobje od 1.6.2012 do 31.12.2012. V tem obdobju GVO, d.o.o. za vse nove končne uporabnike, ki na omenjeno omrežje do 31.5.2012 niso bili (nikoli) priključeni, ponudnikom storitev ne bo zaračunaval stroškov uporabnine, ki znaša 13,00 EUR na mesec. Ponudba velja za vsa naročila operaterjev, ki jih bo GVO, d.o.o. prejel od 1.6.2012 dalje, do izteka obdobja posebnih ugodnosti. Ponudba ne velja za tiste končne uporabnike, ki so bili ali bodo na omrežje priključeni do vključno 31.5.2012. Ponudba velja tako za odprto širokopasovno omrežja v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi (faza I), kot tudi za odprto širokopasovno omrežje v občini Ormož, faza II. Vsi ostali stroški (priključnine, nadzora idr.) v obdobju veljavnosti posebne ponudbe ostajajo nespremenjeni.

Namen posebne ponudbe je zvišati penetracijo (odstotek aktivnih uporabnikov) na omrežju, saj GVO, d.o.o. s to odločitvijo spodbuja ponudnike storitev, da posebne ugodnosti prenesejo na nove končne uporabnike, prek znižanja stroškov mesečne naročnine ali z drugačno finančno spodbudo novim končnim uporabnikom.

GVO, d.o.o. je pobudo za enakovrstno posebno ponudbo, ki bi veljala za odprto širokopasovno omrežje v Mislinjski in Dravski dolini, naslovil tudi na Mestno občino Slovenj Gradec, od koder pa svoje odločitve še niso sporočili. Informacije o morebitni posebni ponudbi tudi za omenjeno omrežje bo GVO, d.o.o. objavil takoj po sprejemu odločitve s strani Mestne Občine Slovenj Gradec.

26.4.2012
OŠO Ormož, faza II: Objava končne verzije pogodbe in splošnih pogojev

Objavljamo dopolnjeni verziji vzorca pogodbe in splošnih pogojev za dostop do odprtega širokopasovnega omrežja v občini Ormož, faza II. Na podlagi naknadno prejetih pripomb s strani enega izmed operaterjev smo vsebino pogodbe in splošnih pogojev izenačili s pogoji, ki veljajo za odprto širokopasovno omrežje v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi (osnovno fazo).

Zainteresiranim operaterjem smo danes poslali v podpis nove verzije pogodb.

Splošni pogoji OŠO Ormož, faza II - verzija 26.4.2012
Pogodba OŠO Ormož, faza II - verzija 26.4.2012

19.4.2012
OŠO 2: Objava končnih verzij pogodb in splošnih pogojev, za posamezna omrežja

Objavljamo vzorce pogodb in splošnih pogojev za dostop do odprtih širokopasovnih omrežij (OŠO 2):

Občine Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Trebnje, Mirna, Šentrupert in Žužemberk
   - Pogodba
   - Splošni pogoji

Občina Sevnica
   - Pogodba
   - Splošni pogoji

Občina Slovenske Konjice
   - Pogodba
   - Splošni pogoji

Vsem operaterjem, ki so svojo namero za sklenitev pogodbe GVO-ju posredovali do današnjega dne, bodo pogodbe s prilogami v podpis poslane predvidoma dne 20.4.2012, s priporočeno poštno pošiljko.

18.4.2012
OŠO Ormož, faza II: Objava končne verzije pogodbe in splošnih pogojev

Po zaključenem usklajevanju vsebine pogodbe in splošnih pogojev objavljamo vzorca teh dokumentov za dostop do odprtega širokopasovnega omrežja v občini Ormož, faza II. Spremembe glede na prejšnjo verzijo so razvidne s sledenjem sprememb.

Vzorec pogodbe
Vzorec splošnih pogojev

Operaterji, ki so zainteresirani za sklenitev pogodbe, naj svojo namero sporočijo (v kolikor je še niso) prek elektronske pošte. Vsem zainteresiranim operaterjem bomo pogodbo v podpis poslali sočasno.

18.4.2012
OŠO 2: Objava končne verzije pogodbe in splošnih pogojev

Po zaključenem usklajevanju vsebine pogodbe in splošnih pogojev objavljamo vzorec pogodbe in splošnih pogojev za dostop do odprtih širokopasovnih omrežij v občinah a) Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Trebnje-Mirna, Šentrupert in Žužemberk b) Sevnica in c) Slovenske Konjice.

Vzorec pogodbe
Vzorec splošnih pogojev

Spremembe v dokumentih, glede na prejšnjo verzijo (z dne 28.3.2012), so označene s sledenjem sprememb.

Oba dokumenta bomo sedaj prilagodili posameznim omrežjem, saj gre za tri ločena omrežja, kot je razvidno iz prvega odstavka te novice. Končne verzije dokumentov za vsa tri omrežja bomo objavili na tej strani, predvidoma še v tem tednu, in jih poslali v podpis zainteresiranim operaterjem. Operaterji, ki želijo skleniti pogodbo za katerokoli izmed navedenih treh omrežij, naj svojo namero (v kolikor je še niso) sporočijo prek elektronske pošte. V svoji nameri naj navedejo, na katero omrežje se njihova namera nanaša.

16.4.2012
Dopolnitev seznamov končnih uporabnikov

Seznama končnih uporabnikov, do katerih je mogoče dostopati prek OŠO v upravljanju GVO, sta bila dopolnjena z novimi naslovi. Število priključkov na dan 16.4.2012 tako znaša 3.892 za OŠO Mislinjska in Dravska dolina in 2.688 za OŠO Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Natančnejše podatke so operaterji, s katerimi ima GVO sklenjene pogodbe, prejeli po elektronski pošti. Morebitni novi zainteresirani operaterji lahko več informacij prejmejo prek elektronskega naslova matej.kusar(at)telekom.si.

30.3.2012
OŠO Ormož: Faza II

Zainteresirane ponudnike storitev (operaterje) obveščamo, da bomo predvidoma v drugi polovici meseca aprila začeli omogočati priklapljanje novih končnih uporabnikov na območju občine Ormož. Gre za t.i. fazo II, ki pomeni nadgradnjo osnovnega projekta gradnje odprtega širokopasovnega omrežja v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, in sicer na območjih belih lis, ki so v času gradnje izpadla iz osnovnega projekta.

Skupno število potencialnih novih končnih uporabnikov v naseljih Bresnica, Desnjak, Hajndl, Hranjigovci, Hujbar, Lahonci, Lešniški vrh, Mihovci, Senešci, Sodinci, Velika Nedelja, Žerovinci je štiristošestindvajset (426).

Do predmetnih končnih uporabnikov je mogoče dostopati prek obstoječih funkcijskih lokacij:
   - FL Podgorci (173 končnih uporabnikov),
   - FL Ivanjkovci (164 končnih uporabnikov) in
   - FL Velika Nedelja (89 končnih uporabnikov).

Operaterji, ki že imajo sklenjeno pogodbo z GVO za ponujanje storitev na OŠO Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, so natančen seznam potencialnih končnih uporabnikov prejeli po elektronski pošti dne 30.3.2012. Vsi ostali zainteresirani operaterji lahko seznam dobijo na podlagi pisne prošnje in izraženega interesa za ponujanje storitev na tem območju, prek elektronske pošte na naslov matej.kusar(at)telekom.si.

Objavljamo osnutka pogodbe in splošnih pogojev za dostop do OŠO Ormož, Faza II:
Osnutek pogodbe
Osnutek splošnih pogojev

Zainteresirani operaterji za sklenitev pogodbe lahko svoj interes izkažejo v obliki elektronskega sporočila na naslov matej.kusar(at)telekom.si; v tem primeru bodo pogodbo v podpis prejeli po 10. aprilu 2012.

29.3.2012
OŠO 2: Objavljamo dodatne odgovore na doslej prejeta vprašanja

V priloženem dokumentu objavljamo dodatne odgovore na doslej prejeta vprašanja potencialnih ponudnikov storitev na "OŠO 2" omrežjih.

Vprašanja in odgovori št. 2

28.3.2012
OŠO 2: Objava dopolnjenega osnutka pogodbe in splošnih pogojev

Objavljamo dopolnjeni verziji osnutka pogodbe o dostopu do OŠO 2 in splošnih pogojev, v katerih smo upoštevali nekatere pripombe in predloge potencialnih ponudnikov storitev. Morebitne dodatne pripombe in predloge zainteresiranih operaterjev sprejemamo prek elektronskega naslova matej.kusar(at)telekom.si, do vključno 9. aprila 2012.

Odgovori in pojasnila na prejete pripombe
Osnutek pogodbe (dopolnjena verzija v2, čistopis z označenimi spremembami)
Osnutek splošnih pogojev (dopolnjena verzija v2, čistopis z označenimi spremembami)

23.3.2012
Dopolnitev seznamov končnih uporabnikov

Seznama končnih uporabnikov, do katerih je mogoče dostopati prek OŠO v upravljanju GVO, sta bila dopolnjena z novimi naslovi. Število priključkov na dan 23.3.2012 tako znaša 3.887 za OŠO Mislinjska in Dravska dolina in 2.687 za OŠO Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Natančnejše podatke so operaterji, s katerimi ima GVO sklenjene pogodbe, prejeli po elektronski pošti. Morebitni novi zainteresirani operaterji lahko več informacij prejmejo prek elektronskega naslova matej.kusar(at)telekom.si.

16.3.2012
OŠO 2: Objavljamo odgovore na doslej prejeta vprašanja

V priloženem dokumentu objavljamo odgovore na doslej prejeta vprašanja potencialnih ponudnikov storitev na "OŠO 2" omrežjih. V prihodnjih dneh bomo na tej strani objavili tudi dopolnjeno verzijo osnutka pogodbe o dostopu do OŠO 2 in splošnih pogojev, v katerih bomo upoštevali nekatere upravičene pripombe potencialnih ponudnikov storitev.

Vprašanja in odgovori št. 1

31.1.2012
Objavljamo osnutek pogodbe in splošnih pogojev za dostop do OŠO 2


Z namenom, da bi pravočasno uskladili vsebino, objavljamo prvi osnutek vsebine pogodbe in splošnih pogojev za dostop do odprtih širokopasovnih omrežij v okviru projekta GOŠO 2. Osnutka dokumentov se nanašata na odprta širokopasovna omrežja:
   - v občinah Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Trebnje-Mirna, Šentrupert in Žužemberk (skupaj predvidoma 3.131* gospodinjstev na območju belih lis),
   - v občini Sevnica (skupaj predvidoma 2.442* gospodinjstev na območju belih lis) in
   - v občini Slovenske Konjice (skupaj predvidoma 1.027* gospodinjstev na območju belih lis).

*Opomba: Navedena števila predvidenih gospodinjstev na območju belih lis so informativne narave in lahko (zaradi morebitnih novogradenj, selitev, širitev, poslovnih in drugih uporabnikov ali iz drugih razlogov, ki danes GVO-ju niso znani) odstopajo od končnega stanja. GVO ne prevzema nikakršne odgovornosti za objavo navedenih podatkov, niti ne za posledice odločitev operaterjev, ki bi bile sprejete na podlagi teh števil. Dejstvo pa je, da objavljene številke izhajajo iz vlog občin prijaviteljic, ki so jih te oddale na razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) za sofinanciranje projektov gradnje odprtih širokopasovnih omrežij.

Cilj GVO je uskladiti vsebino objavljenih dokumentov in pogodbe z zainteresiranimi operaterji skleniti najkasneje do 20.4.2012. Ko in če bodo tehnični in drugi pogoji to omogočali, namreč želimo prve uporabnike na zgrajenih omrežjih vključevati že v okviru testne faze, še preden bodo omrežja predvidoma do 30.11.2012 v celoti zgrajena. V tem testnem obdobju, če bo takšna rešitev obveljala, GVO najverjetneje ne bo zaračunaval nikakršnih stroškov uporabnine, temveč bi uporabnino začel operaterjem zaračunavati predvidoma z dnem 1.12.2012, ko bodo omrežja predvidoma zaključena in tudi uradno predana namenu.

Objavljena osnutka dokumentov (pogodba in splošni pogoji) veljata za vsa tri zgoraj omenjena omrežja, pri čemer bo za vsako omrežje z zainteresiranimi operaterji sklenjena ločena pogodba, ki bo tudi vsebinsko dopolnjena s podatki o posameznem omrežju. Nekateri tehnični podatki z današnjim dnem še niso dosegljivi (npr. podatki o funkcijskih lokacijah), zato bodo v dokumente vneseni naknadno.

Želja GVO je, da bi pogodbe z vsemi zainteresiranimi operaterji sklenili do 20.4.2012 in da bi predvidoma z dnem 23.4.2012 tem operaterjem predali (delne) sezname predvidenih končnih naročnikov na omenjenih omrežjih. Tako bi vsi zainteresirani operaterji svoje storitve lahko začeli tržiti sočasno, pri čemer bi tiste končne uporabnike, kjer in če bo mogoče (npr. na posameznih funkcijskih lokacijah), v okviru testne faze priključevali postopoma, še preden bodo omrežja v celoti zaključena.

Ob tem poudarjamo, da sama sklenitev pogodbe o dostopu do odprtega širokopasovnega omrežja med GVO in zainteresiranim operaterjem nikakor ne zavezuje operaterjev, da bodo ti tudi dejansko naročali oz. opravljali storitve po tej pogodbi (in posledično za operaterje ne pomeni nikakršnih stroškov, če se storitev po tej pogodbi ne odločijo izvajati oz. uporabljati).

Vsebinsko utemeljene predloge sprememb oz. dopolnitev objavljenih osnutkov dokumentov pričakujemo v roku 30 dni od objave (najkasneje do vključno 1.3.2012) na naslov: GVO, d.o.o., Matej Kušar, Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, s pripisom »Usklajevanje vsebine osnutkov pogodbe in splošnih pogojev OŠO 2«.

Dokumenti:
   - Osnutek pogodbe
   - Osnutek splošnih pogojev
   - Predvidene FL OSO.pdf

26.1.2012
Dopolnitev seznamov končnih uporabnikov

Seznama končnih uporabnikov, do katerih je mogoče dostopati prek OŠO v upravljanju GVO, sta bila dopolnjena z novimi naslovi. Število priključkov na dan 26.1.2012 tako znaša 3.867 za OŠO Mislinjska in Dravska dolina in 2.685 za OŠO Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Natančnejše podatke so operaterji, s katerimi ima GVO sklenjene pogodbe, prejeli po elektronski pošti. Morebitni novi zainteresirani operaterji lahko več informacij prejmejo prek elektronskega naslova matej.kusar(at)telekom.si.

10.1.2012
GVO ponuja možnost posredovanja pri prodaji storitev končnim uporabnikom

GVO od današnjega dne dalje vsem operaterjem, ki zagotavljajo storitve na odprtih širokopasovnih omrežjih, ali tistim, ki bi jih želeli zagotavljati, ponuja možnost posredovanja pri prodaji telekomunikacijskih priključkov končnim uporabnikom. Pogoji posredovanja pri prodaji so enaki za vse zainteresirane operaterje in so objavljeni v priloženem dokumentu. Zainteresirane operaterje vabimo, da svoj interes izkažejo prek elektronskega naslova gvo(at)telekom.si ali z uradnim dopisom, poslanim na sedež družbe.

3.1.2012
Dopolnitev seznamov končnih uporabnikov

Seznama končnih uporabnikov, do katerih je mogoče dostopati prek OŠO v upravljanju GVO, sta bila dopolnjena z novima naslovoma. Število priključkov na dan 3.1.2012 tako znaša 3.861 za OŠO Mislinjska in Dravska dolina in 2.683 za OŠO Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Natančnejše podatke so operaterji, s katerimi ima GVO sklenjene pogodbe, prejeli po elektronski pošti. Morebitni novi zainteresirani operaterji lahko več informacij prejmejo prek elektronskega naslova matej.kusar(at)telekom.si.

21.12.2011
Dopolnitev seznamov končnih uporabnikov

Seznama končnih uporabnikov, do katerih je mogoče dostopati prek OŠO v upravljanju GVO, sta bila dopolnjena z novimi naslovi. Število priključkov na dan 21.12.2011 tako znaša 3.860 za OŠO Mislinjska in Dravska dolina in 2.682 za OŠO Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Natančnejše podatke so operaterji, s katerimi ima GVO sklenjene pogodbe, prejeli po elektronski pošti. Morebitni novi zainteresirani operaterji lahko več informacij prejmejo prek elektronskega naslova matej.kusar(at)telekom.si.

9.12.2011
Dopolnitev seznama končnih uporabnikov OŠO Mislinjska in Dravska dolina

Seznam končnih uporabnikov, do katerih je mogoče dostopati prek OŠO Mislinjska in Dravska dolina je bil dopolnjen z novimi naslovi. Število priključkov na dan 9.12.2011 znaša 3.853. Natančnejše podatke so operaterji, s katerimi ima GVO sklenjene pogodbe, prejeli po elektronski pošti. Morebitni novi zainteresirani operaterji lahko več informacij prejmejo prek elektronskega naslova  matej.kusar(at)telekom.si.

16.11.2011
Dopolnitev seznama končnih uporabnikov

Seznam končnih uporabnikov, do katerih je mogoče dostopati prek OŠO Ormož, Sveti Tomaž in središče ob Dravi je bil dopolnjen z novimi naslovi. Število priključkov na dan 16.11.2011 znaša 2.645. Natančnejše podatke so operaterji, s katerimi ima GVO sklenjene pogodbe, prejeli po elektronski pošti. Morebitni novi zainteresirani operaterji lahko več informacij prejmejo prek elektronskega naslova  matej.kusar(at)telekom.si.

10.11.2011
Dopolnitev seznama končnih uporabnikov

Seznam končnih uporabnikov, do katerih je mogoče dostopati prek OŠO Mislinjska in Dravska dolina je bil dopolnjen z novimi naslovi. Število priključkov na dan 10.11.2011 znaša 3.848. Natančnejše podatke so operaterji, s katerimi ima GVO sklenjene pogodbe, prejeli po elektronski pošti. Morebitni novi zainteresirani operaterji lahko več informacij prejmejo prek elektronskega naslova  matej.kusar(at)telekom.si.

3.11.2011
Dopolnitev seznama končnih uporabnikov

Seznam končnih uporabnikov, do katerih je mogoče dostopati prek OŠO Mislinjska in Dravska dolina je bil dopolnjen z novimi naslovi. Število priključkov na dan 3.11.2011 znaša 3.843. Natančnejše podatke so operaterji, s katerimi ima GVO sklenjene pogodbe, prejeli po elektronski pošti. Morebitni novi zainteresirani operaterji lahko več informacij prejmejo prek elektronskega naslova matej.kusar(at)telekom.si.

28.10.2011
Dopolnitev seznama končnih uporabnikov

Seznama končnih uporabnikov, do katerih je mogoče dostopati prek OŠO v upravljanju GVO, sta bila dopolnjena z novimi naslovi. Število priključkov na dan 28.10.2011 za OŠO Mislinjska in Dravska dolina tako znaša 3.838. Natančnejše podatke so operaterji, s katerimi ima GVO sklenjene pogodbe, prejeli po elektronski pošti. Morebitni novi zainteresirani operaterji lahko več informacij prejmejo prek elektronskega naslova matej.kusar(at)telekom.si.

21.10.2011
Dopolnitev seznamov končnih uporabnikov

Seznama končnih uporabnikov, do katerih je mogoče dostopati prek OŠO v upravljanju GVO, sta bila dopolnjena z novimi naslovi. Število priključkov na dan 21.10.2011 tako znaša 3.818 za OŠO Mislinjska in Dravska dolina in 2.639 za OŠO Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Natančnejše podatke so operaterji, s katerimi ima GVO sklenjene pogodbe, prejeli po elektronski pošti. Morebitni novi zainteresirani operaterji lahko več informacij prejmejo prek elektronskega naslova matej.kusar(at)telekom.si.

17.10.2011
Dopolnitev seznamov končnih uporabnikov

Seznama končnih uporabnikov, do katerih je mogoče dostopati prek OŠO v upravljanju GVO, sta bila dopolnjena z novimi naslovi. Število priključkov na dan 17.10.2011 tako znaša 3.813 za OŠO Mislinjska in Dravska dolina in 2.637 za OŠO Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Natančnejše podatke so operaterji, s katerimi ima GVO sklenjene pogodbe, prejeli po elektronski pošti. Morebitni novi zainteresirani operaterji lahko več informacij prejmejo prek elektronskega naslova matej.kusar(at)telekom.si.

3.6.2011
Zbiranje morebitnih pripomb na končno verzijo pogodbe in splošnih pogojev o dostopu do OŠO

Glede na nekatere pripombe, ki smo jih v GVO-ju prejeli po objavi končne verzije pogodbe o dostopu do odprtih širokopasovnih omrežij, vas pozivamo, da nam vse morebitne pripombe, ki jih še morda imate na objavljeno verzijo pogodbe in splošnih pogojev posredujete prek elektronskega naslova matej.kusar@telekom.si. Vsaka pripomba mora biti ustrezno utemeljena in ji mora biti priložen predlog, kako to pripombo upoštevati oz. vnesti v pogodbo ali splošne pogoje.

GVO, d.o.o. bo vse prejete pripombe obravnaval in jih v pogodbo ter splošne pogoje vnesel le, če se bodo z njimi strinjali vsi operaterji, s katerimi je GVO, d.o.o. že sklenil pogodbo o dostopu do odprtega širokopasovnega omrežja.

Vaše morebitne pripombe s predlogi lahko posredujete najkasneje do petka, 17.6.2011.

3.6.2011
Pojasnilo glede medsebojnih povezav funkcijskih lokacij v Mislinjski in Dravski dolini

Objavljamo pojasnilo glede medsebojnih povezav funkcijskih lokacij v Mislinjski in Dravski dolini.

19.5.2011
Pojasnilo o naslovih funkcijskih lokacij Mislinja, Dolič in Osluševci

Na podlagi zastavljenih vprašanj zainteresiranih ponudnikov smo dopolnili podatke o naslovih funkcijskih lokacij Mislinja, Dolič in Osluševci tako, da so bolj razumljivi. Popravljeni podatki so razvidni iz tabel spodaj.

5.5.2011
Korigirani podatki o končnih uporabnikih na OŠO

Objavljamo korigirane podatke o številu končnih uporabnikov, ki gravitirajo na posamezno funkcijsko lokacijo. Mikrolokacije (v obliki MS Excel dokumenta) lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo prek elektronskega naslova matej.kusar(at)telekom.si.

1. OŠO Mislinjska in Dravska dolina

Naziv funkcijske lokacije Informativno število priključkov
Dolič 312
Dovže 221
Dravograd 184
Libeliče 70
Mislinja 629
Muta 138
Pameče 168
Podgorje 316
Radlje 96
Remšnik 284
Ribnica 506
Sele 330
Trbonje 314
Vuzenica 229
Skupaj 3.797

2. OŠO Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi

 Naziv funkcijske lokacije
Informativno število priključkov
 Godeninci 412
 Ivanjkovci 856
 Osluševci 179
 Podgorci 543
 Sveti Tomaž 439
 Velika Nedelja
202
 Skupaj 2.631


4.5.2011
Objavljamo pogodbi o dostopu do OŠO

Objavljamo vzorca pogodb za dostop do odprtih širokopasovnih omrežij v upravljanju in vzdrževanju GVO, d.o.o. ter splošne pogoje dostopa do teh omrežij. Z objavo pogodb in splošnih pogojev je mogoče začeti postopek sklepanja pogodb in eksploatacije omrežij; navodila o postopku sklepanja pogodb najdete v splošnih pogojih. Morebitna dodatna vprašanja lahko posredujete prek elektronskega naslova matej.kusar(at)telekom.si.

OŠO Mislinjska in Dravska dolina
 - Pogodba o dostopu do OŠO
 - Splošni pogoji dostopa do OŠO
 - PrilogaFL-MDD.pdf: 1. del in 2. del

OŠO Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi
 - Pogodba o dostopu do OŠO
 - Splošni pogoji dostopa do OŠO
 - PrilogaFL-OSS.pdf

21.3.2011
Nova vprašanja potencialnih ponudnikov
in odgovori nanje

Objavljamo nova vprašanja potencialnih ponudnikov in odgovore nanje.
Vprašanja in odgovori

4.3.2011
Podaljšanje roka za zbiranje pripomb na osnutek pogodbe med GVO in ponudniki storitev

Na predlog ponudnikov storitev podaljšujemo rok za zbiranje pripomb na osnutek pogodbe med GVO in ponudniki storitev. Pripombe lahko zainteresirane stranke podajo do srede, 9.3.2011.

18.2.2011
Zbiranje pripomb na osnutek pogodbe med GVO in ponudniki storitev

Objavljamo osnutek pogodbe za najem telekomunikacijskih vodov za odprti širokopasovni omrežji v Mislinjski in Dravski dolini ter občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Pripombe in predloge lahko zainteresirani ponudniki storitev podajo do vključno 6. marca 2011, prek elektronskega naslova matej.kusar(at)telekom.si. Pripombe oz. predloge sprememb morajo biti podane v amandmajski obliki, vsak predlog pa mora biti ustrezno obrazložen. GVO podanih pripomb ni zavezan upoštevati.

Osnutek pogodbe (.pdf)

3.2.2011
Korigirani informativni podatki o številu priključnih točk OŠO Mislinjska in Dravska dolina ter poslani podatki o mikrolokacijah priključkov

Dokončno smo uskladili natančne sezname priključnih točk in jih poslali vsem zainteresiranim ponudnikom, ki so izrazili interes - bodisi po elektronski bodisi po navadni pošti.

Naziv funkcijske lokacije Informativno št. priključnih točk
Dovže 219
Dravograd 187
Gornji Dolič 306
Libeliče 70
Mislinja 629
Muta 137
Pameče 166
Podgorje 314
Radlje 95
Remšnik 279
Ribnica 500
Sele 329
Trbonje 314
Vuzenica 229
Skupaj: 3.774
Opomba: Podatki so informativne narave in se (npr. zaradi priseljevanja ali odseljevanja) lahko spreminjajo. GVO d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za poslovne ali druge odločitve, ki bi jih ponudniki storitev sprejeli na podlagi teh podatkov.

----------

28.1.2011
Vprašanja potencialnih ponudnikov
in odgovori nanje

Objavljamo vprašanja potencialnih ponudnikov, ki smo jih prejeli v zadnjih nekaj tednih, in odgovore nanje.
Vprašanja in odgovori

----------

10.1.2011
Dostopni natančni seznami končnih uporabnikov

Z dnem 10.1.2011 so dostopni natančni podatki o trenutnem številu in lokacijah (naslovih) končnih uporabnikov na odprtih širokopasovnih omrežjih v Mislinjski in Dravski dolini ter v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Posodobljene podatke o &sc

Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij d.o.o.
Cigaletova 10
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: 01/234-19-50
Fax: 01/234-18-03
E-naslov: gvo@telekom.si

GVO Telekommunikation GmbH
Schorlemer Str. 48
DE 48683 Ahaus
Bundesrepublik Deutschland